Är online casino bättre för miljön?

tree
källa: pixabay

det diskuteras mycket om global uppvärmning och koldioxidutsläpp. man fokuserar framförallt på samhället i stort, energiproduktion och industrier som ofta förknippas med stora utsläpp, exempelvis fabriker och transport. något man däremot ofta missar är att det finns flertalet faktorer som gör att även helt andra bolag skadar miljön.

casinobranschen är ett bra exempel. det finns gott om saker som krävs för att driva ett casino, som bidrar till global uppvärmning. det här gäller inte bara för landbaserade casinos, utan även för online casino. det här är inte ett område som man har kollat djupare på, så dessvärre är informationen lite bristande. nedan kan du läsa mer om vad vi kan anta om branschen och vilken typ av casino som troligtvis bidrar mest till en sämre miljö.

landbaserade casinos bidrar på många olika sätt

det finns många olika saker på ett fysiskt casino som kan bidra till global uppvärmning. det beror framförallt på vad som erbjuds på casinot och hur man har valt att hantera de olika delarna i sin verksamhet. ett företag kan välja att driva sin verksamhet grönt, men det är inte enkelt i alla länder och i vissa fall kan det bli en dyr affär. det här innebär också att många företag, inklusive casinos, kan tänkas vara försiktiga med en grön omställning.

det kanske mest uppenbara här är tekniken som används. du har till att börja med alla spelmaskiner, som står på under hela tiden då casinot är öppet. du har samtidigt andra saker som lampor, luftkonditionering, dekorationer, övervakningssystem och liknande saker. även köket drar mycket el om casinot erbjuder mat till gästerna, vilket de allra flesta fysiska casinos gör.

det här är samtidigt bara de mest uppenbara aspekterna som kan bidra till klimatförändringar. du har även personalen som måste resa till jobbet, vilket i många fall görs med bil eller kollektivtransport. det här gäller också för transporten av exempelvis mat, dryck och andra saker som verksamheten behöver för att fungera.

det här är däremot alla saker som går att påverka. en grön omställning för ett landbaserat casino kan innebära att ställa om till bättre lampor, färre transporter och ett mer hållbart tänk. i många länder är det också möjligt för företag att ställa om sig till grön energi, vilket i längden bidrar till ett bättre klimat.

online casino är, i teorin, bättre för miljön

om du tänker på sakerna vi nämnde om landbaserade casinos, kanske du tror att online casinos inte har samma miljöpåverkan. antagligen har nätbaserade verksamheter en lägre miljöpåverkan, men det betyder inte att den är noll. för att kunna driva ett casino online måste man inte minst ha en hel del elektricitet.

till att börja med krävs det servrar för att driva en casinosida, oftast en ganska kraftfull sådan om det är ett större casino med många spelare. de bästa online casino på webben har troligtvis flera servrar. dessa drar elektricitet och det behövs även delar för att bygga dessa och uppehålla servrarna.

sedan har du kontoren och personalen. de allra flesta nätcasinos driver sin verksamhet från ett kontor. beroende på företagets storlek kan casinot ha väldigt lite personal, eller väldigt mycket. det här kommer drastiskt att påverka hur mycket företaget påverkar miljön. precis som med ett landbaserat casino har du lampor, datorer och eventuellt mat som personalen äter.

du har även de transporter som tar personalen från och till jobbet. något som däremot gynnar nätcasinos, jämfört med ett fysiskt casino, är att man inte har lika mycket varutransporter. man har ingen mat- eller dryckesservering för gäster, man har inte ett lika stort behov av säkerhetssystem och liknande.

det är fullt möjligt för ett nätcasino att driva sin verksamhet grönt. för att göra det har man två alternativ. alternativ ett är att företaget väljer att göra en grön omställning och ser till att elektriciteten är grön, att ens personal försöker att ta sig till jobbet grönt och dylikt.

det andra alternativet är att man väljer att driva verksamheten från hemmet. det är fullt möjligt att låta personalen arbeta hemifrån och på så sätt skära bort mycket av ens miljöpåverkan. du skulle slippa transporterna från och till jobbet, mycket av elektricitetskonsumtionen och man slipper kontoret som på sitt sätt påverkar miljön. det här är däremot ingenting som de allra flesta casinos skulle göra idag, eftersom det blir svårare att driva verksamheten när all personal är hemma, vilket bland annat försvårar organisering och administration.

framtidens casinos är troligtvis gröna

det finns som sagt inte mycket uppgifter om hur casinobranschen påverkar global uppvärmning. det finns däremot en hel del saker vi kan spekulera om med ganska stor säkerhet. med tanke på alla olika delar av ett landbaserat casino, som påverkar miljön, är det till exempel troligtvis just fysiska casinos som påverkar klimatet mer. det betyder däremot inte att man ska underskatta online casino.

därför är det troligtvis också online casinos som kommer att vara först med en grön omställning. att ställa om till grön energi är ett stort steg och blir allt enklare i världen. vidare finns det inte lika många faktorer som påverkar miljön hos nätcasinos.

landbaserade casinos har det däremot svårare. det är väldigt många saker som bidrar till klimatpåverkan och det är tyvärr inte saker som man undvikas helt, inte minst gällande mat som påverkar klimatet. kött, kyckling, fisk, ägg och mjölkprodukter står för mer än hälften av all klimatpåverkan från maten, men kan vara vanligt förekommande på casinorestauranger. det ett casinoföretag kan göra är att ställa om till mer miljövänlig mat och välja sina leverantörer med omsorg.

ett landbaserat casino drar också väldigt mycket energi, allt från maskiner till ljus, ljud och luftkonditionering och datorer. att gå över till grön energi skulle alltså göra en enorm påverkan, men blir svårt i vissa länder där alternativen är begränsade.

det kommer därför att dröja för casinobranschen att ställa om sig. det är däremot enklare för nätcasinos men troligtvis viktigare att fysiska casinos går över till grönare alternativ.