Är E-kronan Sveriges finansiella framtid?

“riksbanken introducerar egen kryptovaluta!” har det då och då kommit rubriker i cirka två år nu. det är förslaget att introducera en så kallad e-krona som man syftar på. men stämmer detta verkligen? vad är e-kronan för något, hur skiljer den sig från en kryptovaluta som till exempel bitcoin och när kan den överhuvudtaget bli verklighet?

vi ska försöka reda ut begreppen.

svenska sedlar
källor: christophmeinersmann

vad är e-kronan och varför behövs den?

i grund och botten kan förslaget om att införa en e-krona förklaras med att användandet av vår traditionella fysiska valuta i form av sedlar och mynt går ner allt mer. kortbetalningar har tagit över även för småtransaktioner och även tjänsten swisch har blivit vanligare än kontantbetalningar.

för oss privatpersoner kanske detta inte verkar vara något problem vid första anblick. men faktumet är att när vi endast hanterar pengar via elektroniska betalmedel så har vi inte längre dessa pengar på riktigt. siffrorna på våra konton representerar bara en fordran på banken och det är först när vi tar ut fysiska pengar som dessa kan sägas vara våra helt utan risk. allt i takt med att fysiska pengar försvinner blir detta en allt större sårbarhet i det finansiella systemet, menar sveriges riksbank.

därför lades 2016 förslaget om en e-krona. denna digitala valuta ska motsvara en svensk krona garanterad av riksbanken och ska kunna hållas av både privatpersoner och företag och ska kunna användas för alla typer av mindre transaktioner. förslaget säger att e-kronan ska kunna användas både central uppkopplat mot ett konto hos riksbanken men man säger sig också vilja att möjligheten att använda e-kronor offline där pengar ska kunna lagras på en app eller ett kort och kunna överföras utan uppkoppling till centralbanken och helt anonymt.

när kan den bli verklighet?

skulle sverige lyckas helt ersätta sin fysiska centralbanksvaluta med digitala e-kronor skulle detta kunna bli en riktig finansiell jackpot för landet då man skulle vara först i världen med detta. men vägen dit är fortfarande väldigt lång.

förslaget lades först fram 2016. sedan dess har två separata rapporter presenterats i ämnet. ett besked om man kommer att gå vidare med projektet väntas inte förrän som tidigast under slutet av 2019. man har redan arbetat med över 30 olika företag som alla lagt fram förslag på olika tekniska lösningar för hur e-kronan ska fungera.

samtidigt som de tekniska aspekterna är oklara måste man också jobba med att se över vilka lagar som kan behöva ändras för att e-kronan ska kunna fungera lika smidigt som vår gamla fysiska valuta. vad det gäller våra politiska partier ställer de flesta sig avvaktande och inväntar grundligare utredning innan de vill uttala stöd för e-kronor. endast kristdemokraterna och sverigedemokraterna har än spå länge sagt sig vara positiva till förslaget.

exempel på olika kryptovalutor
källor: worldspectrum

är e-kronan en statlig kryptovaluta?

ja och nej. bitcoin och de flesta andra större kryptovalutor är baserade på blockkedjeteknik som är decentraliserad och skapad för att hålla makten över valutan och hur den skapas borta från företag eller stater.

intentionen bakom e-kronan är givetvis en helt annan. den svenska riksbanken styr fortfarande hur dessa pengar skapas och hur transaktioner sker. tanken att små överföringar ska kunna göras anonymt är ett krav för att valutan ska kunna kännas lika flexibel som kontanter men har väldigt lite med att vilja släppa kontrollen över de finansiella systemen att göra.

dock är chansen god att blockkedjeteknik eller andra tekniska lösningar som använts av andra kryptovalutor kan komma att användas av e-kronan som strävar efter att vara lika tekniskt avancerad och smidig i att implementera nya lösningar som dessa förebilder.

så förvänta er inte en decentraliserad krona, men väl en smidig teknisk lösning som garanterar bättre säkerhet och fler möjligheter för snabba och säkra finansiella transaktioner. detta är tanken bakom e-kronan.