Personalbrist i den Svenska Spelindustrin

tv spel
källa: pixabay.com – jeshoots-com

den svenska spelmarknaden har vuxit en hel del de senaste åren och det har lett till att det finns en ganska rejäl brist på personal i vissa områden. det här innebär såklart bra möjligheter för väl avlönade anställningar för den som har rätt utbildning eller för den som tänkt utbilda sig inom spelutveckling. för att förstå hur problemet uppstod så bör man dock först sätta sig in i hur marknaden har förändrats de senaste åren och hur det här kommer att utvecklas framöver.

så ser det ut just nu i spelbranschen

2017 så hade marknaden vuxit så pass mycket att man ökade antalet anställda inom spelbranschen med nästan en fjärdedel jämfört med året innan, en markant ökning på så kort tid. samma år så skapade man också hela tusen fler jobb. det här var dock bara början.

sedan dess har siffrorna stigit markant och som det ser ut nu så kommer det att fortsätta att växa. det är dock också här det börjar se mörkare ut. man använder sig redan av utbildade personer från utlandet, som då flyttar till sverige. här i landet så börjar det ta slut med utbildad personal och det är svårt att hitta tillräckligt högt utbildade som klarar av de ofta krävande arbetena.

med marknaden som den ser ut nu så kommer man behöva antingen anställa ännu fler från utlandet eller så måste allt fler utbildas här i sverige. att ta in folk från utlandet har dock visat sig vara en fruktsam idé, då det bidrar till en bredare kompetens och mer spridd talang. samtidigt så skulle det underlätta för många av företagen om man lättare kunde hitta tillräckligt kunnig personal inuti landet, inte minst för de företag som expanderat väldigt snabbt. företag som avalanche studios, som är aktuella med sitt generation zero, har redan anställd cirka 35% av sin personal från utlandet.

sverige är också ett väldigt hett land för online casino där det finns ett enormt behov av utvecklare. det här har också lett till att flera spelutvecklare specifikt för casinospel dykt upp. netent är ett känt exempel, men du har även mindre studios som play’n go.

sverige är ett hett land för spelutvecklare

sverige har alltid varit ett väldigt hett land för it och spelutveckling. landet har ett väldigt bra rykte utomlands och det finns idag många spelutvecklare som har sin start här, utöver de tidigare nämnda avalanche så har du också företag som dice och mojang som båda började här i sverige.

datorer
källa: pixabay.com – free-photos

även om utlandsrekrytering har fungerat så är det dock ingen perfekt lösning. många är inte villiga att flytta till ett främmande land för ett jobb och det finns även problem rent juridiskt, då det sällan är enkelt för dem utanför eu, till exempel usa, att få alla de visum och tillstånd som krävs för att få flytta till sverige.

att få in all den här talangen kostar både tid och pengar, vilket gör det både till ett tufft val men också omöjligt för de mindre företagen. det är också riskfyllt då minsta lilla misstag från företagens håll kan leda till att den anställda blir utvisad. det här riskerar att oroa folk och kan leda till att färre i framtiden kommer att vilja jobba här i sverige, något som ofta oroar företagen enligt en artikel i the local.

eventuella lösningar på problemet

det finns en mängd olika sätt att lösa det här problemet på. få av företagen oroar sig för att det ska krisa sig riktigt ordentligt, men det finns däremot risk att det i framtiden blir svårare att expandera. i värsta fall kan företag känna sig uppmuntrade att flytta sig utomlands, eller öppna upp kontor i andra länder. att det dock skulle gå så långt tror inte många på.

det företagen eventuellt kan få göra är att börja anställa folk med lägre utbildning och sedan utbilda dem på egen hand. det här är redan en populär metod i vissa länder där man helt enkelt väljer att träna upp sin egen personal. då kan man fokusera på just den sorts kunskap som man vill att de anställda ska ha. det kommer därför med en mängd fördelar som i längden kan gynna företagen. samtidigt kommer det också med risker då det kostar både pengar och tid att utbilda sin egen personal.

det här betyder dock inte att det är ett problem. sverige börjar få en allvarlig brist på spelutvecklare och det här kan göra att branschen stannar av i sverige. som det ser ut just nu så är sverige en gigant inom spelutvecklingen, men om man inte har möjlighet att expandera och anställa den personal som behövs så kommer det att bli tufft för landet att behålla det här goda anseendet.

det här betyder dock också att det finns enormt goda möjligheter för den som är intresserad i spelbranschen. inom en nära framtid kommer det, som det ser ut just nu, bli personalbrist på många av dessa företag. den som tar initiativ och är ambitiös kommer därför antagligen kunna hitta bra karriärmöjligheter inom en nära framtid.

det betyder också att det finns bra förutsättningar för den som är intresserad av att utbilda sig inom området. det finns redan bra möjligheter för det och det kommer troligtvis bli allt enklare att hitta anställning inom den nära framtiden. redan nu har man börjat se en viss brist. det kan också göra att lönerna blir allt bättre allt eftersom bristen ökar.