Nya energi- och miljölösningar under 2021

vita huset
källa: pixabay

under de senaste åren har det hänt mycket inom grön energi. i sverige har vi till exempel vidareutvecklat vindkraften. under 2021 kommer det också att hända en hel del i världen, inte minst då usa’s nya president, joe biden, har valt att stänga ned keystone xl. det här innebär effektivt att usa inte kommer att få sin olja från den planerade inhemska ledningen.

vidare så har biden också återinfört landet till parisavtalet, vilket innebär att fler miljösatsningar väntar under 2021. det här är en ganska stor skillnad från hur politiken såg ut i usa under trump. samtidigt händer det här under ett enormt skifte till det digital. tack vare 2020 så har online casino, banker, myndigheter och mycket annat sett en enorm tillväxt. det här ökar samtidigt behoven på energi, vilket innebär att usa nu måste se till att skiftet till ren energi sker på ett stabilt sätt, utan att förstöra leveransen av energi till befolkningen.

det blir ingen keystone xl

person på en rörledning utanför
källa: pixabay

keystone xl är en pipeline, alltså en petroleum- och naturgasledning som skulle gå igenom både kanada och usa. dessvärre har projektet från dag ett haft en del bekymmer, inte minst på grund av de volatila skillnaderna i amerikansk politik, beroende på vilken president som suttit på makten. projektet startades ursprungligen i 2005 och stod färdigt i 2010. keystone xl var förlängningen som nu skulle byggas.

projektet stoppades däremot av barack obama av miljöskäl. senaten försökte att rösta igenom det ändå, men det hela slutade med att obama gick in med ett veto. det var samtidigt en fråga som delade många, eftersom pipelinen hade lett till stora antal jobb och hade bidragit till att göra usa mer oberoende av andra länder för sin energikonsumtion. samtidigt menade kritikerna av pipelinen att den hade varit skadlig för miljön.

under trump valde man att återuppta arbetet och fortsätta med förlängningen. biden har däremot valt att häva det beslutet och har därmed stoppat förlängningen. även om det är ett amerikanskt projekt så har även miljöaktivister i sverige kämpat för nedstängningen av keystone xl. så det är inte ett helt främmande ämne för sverige, inte minst på grund av skalan på projektet.

argument för och emot keystone xl

frågan kring keystone xl delar det amerikanska folket, och det märks inte minst bland politikerna. det är trots allt därför keystone xl har funnits på agendan i mer än tio år. argumentet man har för pipelinen är framförallt jobb och att göra usa mer oberoende kring energi. idag är usa direkt beroende av framförallt mellanöstern.

det här är inte bara negativt när det kommer till landets självständighet. det är också ett stort problem då det är just mellanöstern, en region där usa har varit delaktiga i flertalet krig, och än idag har konflikter.

det betyder däremot inte att allt är perfekt med pipelinen. många vänder sig mot att använda olja från första början, inte minst då det handlar om oljesand. oljesand, även kallat tjärsand, är farligare för miljön än konventionell råolja. vidare så är utvinningen mer skadlig mot miljön, eftersom man måste skövla mer skog och förändra den lokala miljön. det är alltså mer miljöskadligt än olja redan är. anledningen till att man använder oljesand från första början är för att det är det omedelbara alternativet till den råolja som håller på att ta slut.

en annan nackdel med keystone xl är att den skulle gå igenom ogallala, en vattenkälla som förser miljontals människor med dricksvatten. skulle en läcka ske i pipelinen skulle det här vattnet kunna drabbas. det här är inte bara skadligt för miljön, det är också en potentiell fara för allmänheten om dricksvattnet är smutsigt.

det finns alltså argument för båda sidorna och det är därför lätt att förstå varför det har skett så många ändringar under projektets gång. vad som händer i framtiden är osäkert, men tillsvidare är projektet stängt och kommer troligtvis inte att återupptas under bidens tid som president.

ren energi hett igen

vindkraftverk och måne
källa: pixabay

med biden som president så kommer fler satsningar på grön energi att ske. det här innebär bland annat ökade satsningar på vindenergi, något som vi även här i sverige har satsat många miljarder på. här i sverige ska vi bland annat expandera vindenergin en hel del inom en nära framtid, inte minst genom en satsning via eu som innebär utökad vindkraft i skandinavien.

det är med andra ord hett med grön energi just nu. det här är samtidigt viktigt eftersom energi har en konstant åtgång och behoven ökar. idag är vi så vana vid moderna speltjänster, datorer, elbilar och mycket annat. det här innebär att vi konsumerar mer energi än någonsin, och vi måste därför se till att vi får en stabil energi som samtidigt inte förstör klimatet.

att grön energi är populärt just nu märker vi även av bland näringslivet. aktier för gröna bolag har gått upp sedan biden tillträdde och vi ser många nya satsningar på just nya innovativa energilösningar.

grön energi är en stor del av bidens presidentskap

eiffeltornet
källa: pixabay

att stänga ned keystone xl var bara ett första steg. biden har själv kampanjat med planen att minska utsläpp och klimatförstörelse. det här innebär ett större fokus på innovativa energilösningar, och samtidigt en minskning av olja och andra energilösningar som är sämre för miljö och klimat.

för den som har ett intresse för just grön energi så kommer bidens presidentskap att vara något att följa. det kommer onekligen att påverka europa och västvärlden i stort, bland annat nu genom att usa åter är en del av parisavtalet.

vi kommer troligtvis även att påverkas här i sverige genom dessa nya satsningar. det kommer däremot inte att påverka oss stort under 2021 som det ser ut just nu. i år har vi istället våra egna restriktioner på spelmarknaden och i samhället just nu, energisatsningar som ska utföras och mycket annat som väntar.