Så vill Train Brain förutspå tågförseningar i framtiden

the train brain
källa: thetrainbrain.com

de flesta har nog råkat ut för tågförseningar. det händer otroligt ofta och det är väldigt irriterande. de flesta har nog råkat ut för tågförseningar. det händer otroligt ofta och det är väldigt irriterande. visserligen kan man dra ett par rundor blackjack eller svara på de där mejlen man alltid struntat i – men problematiken med försenade tåg är att man kan missa möten eller komma försent till jobbet, något som drabbat många som regelbundet åker kollektivt.

det är också här olika företag dykt upp med sina egna idéer om hur man kan lösa det. train brain blev snabba kända i media för sitt arbete och hur de vill lösa det hela. slutresultatet är en app som tågoperatörer ska kunna använda för att kunna förutspå eventuella bekymmer som de kan komma att stöta på under resans gång.

så fungerar det

det här kan låta befängt för den som inte är tekniskt kunnig. i grunden så baseras mycket av planen hos train brain på en algoritm. denna ska kunna läsa av mönster av förseningar och problem som tågen ofta stöter på. den här algoritmen ska baseras på dels mönsterigenkänning, dels på artificiell intelligens, en ai med andra ord.

det här ska bidra till att algoritmen ska kunna lära sig med tiden och kunna, i längden, förutspå problemen innan de händer. det kan låta konstigt men det har redan gjorts på andra områden.

tanken är sedan att hela den här algoritmen ska finnas tillgänglig för tågoperatörer, så att de kan få varningar och hjälp till att förhindra eventuella förseningar. slutmålet är att man sedan ska använda den här typen av teknik för att låta alla fordon köra sig själva och planera resorna efter effektivitet.

här kommer också så kallad big data in, där man arbetar med stora mängder med information. allt som algoritmen gör ska samlas in och bearbetas, så att den sedan kan använda tidigare resor som en referens. det är det som låter den ”förutspå” eventuella problem och förseningar som kan komma att hända, innan de faktiskt händer

källa: pixabay.com – free-photos

inte så enkelt som det låter

det här låter såklart rätt enkelt om man tittar på dagens teknik, men det är också där ett potentiellt bekymmer dyker upp. kollektivtrafiken är ett ganska dött område där väldigt få innovationer förekommer. det innebär också att train brain är relativt ensamma i det här, även om kollektivtrafikens företag är intresserade så finns det väldigt få andra företag och organisationer som bryr sig.

det här gör också företaget väldigt unikt. att försöka automatisera och förutspå eventuella problem i tågtrafiken skulle kunna lösa en enorm mängd av de bekymmer som den har idag. utöver det så kan det också leda till ekonomiska besparingar då man skulle kunna förhindra förluster som kommer genom förseningar och andra relaterade problem.

sen har du också själva säkerhetsaspekten. självkörande fordon, som är slutmålet, är ett ganska omdebatterat ämne redan som det är. vissa oroar sig för krascher och dylikt, inte minst när man diskuterat självkörande bilar där olyckor redan har skett. när det gäller kollektivtrafiken så får man tänka på att det handlar om ett mycket större antal resenärer. ett tåg kan trots allt ha en enorm mängd passagerare, och olyckor med ett tåg på grund av att en algoritm går snett vore katastrofalt. så det här är en sorts lösning som man absolut inte får ta några genvägar med.

framtiden för train brain

det slutar dock inte här för train brain. slutmålet är att kunna automatisera kollektivtrafiken och få den att fungera mer friständigt. jonas järnfeldt, vd hos train brain, menar till exempel att man skulle kunna släppa in den här tekniken för att planera och sköta trafiklederna för tågen. det här skulle i sin tur kunna leda till självgående tåg som sköter sig på optimalt vis, och på så sätt också motarbeta förseningar, olyckor och dylikt.

men samtidigt så är det inte bara tågen man vill syssla med. i längden så vill man också kunna förbättra annan sorts kollektivtrafik. i en intervju så menade deras vd att man till exempel skulle kunna slopa bussnummer och låta bussar styra om sig för att hanteras på optimalt vis, så att man slipper konstant stänga av busslinjer och dylikt.

så man vill så småningom även inrikta sig på andra färdsätt än bara tåg. just buss är där väldigt optimalt och det är också en del bekymmer på den fronten, inte minst med förseningar. men tills vidare så måste dem först ordna tågresorna för att det ska kunna fungera.

inget på kort sikt

allt det här låter såklart fantastiskt. att slippa tågförseningar och kanske så småningom också bussförseningar vore underbart. utöver det så vill såklart alla resenärer ha så smidiga resor som det bara går att få. tyvärr så är det här inte heller något som går att ordna över en natt, även om train brain jobbar hårt på det.

dels så är det en komplicerad process. artificiell intelligens och algoritmer som baseras på dessa är väldigt krävande arbete och det är även relativt okänt vatten om man jämför med mycket annan teknik. samtidigt så är det inte heller så att all vår teknik redan är anpassad för det här. det kommer till exempel inte bli fråga om självkörande tåg och bussar inom några få år.

det man däremot kan se fram emot är att tåg- och förhoppningsvis även bussoperatörer, i framtiden kommer kunna köra mer effektivt och slippa oroa sig för eventuella förseningar och andra problem. en säkrare resa där man alltid kommer fram i tid är såklart att föredra. så inom en nära framtid kan du se fram emot mindre förseningar och strul med dina tågresor, i alla fall hoppas train brain på det!