Sport som en integrationsmetod för nyanlända

fotboll i gräs
källa: pixabay.com – annros

i många år nu så har integration varit en het fråga. det har samtidigt varit ett ämne med få svar, eftersom ingen riktigt vetat hur man ska lösa frågan kring att integrera så pass många människor som kommit till landet. sport, har dock visat sig vara en relativt framgångsrik lösning. det har bidragit till helt nya möjligheter och har också varit en relativt enkel metod eftersom man redan har ett stort intresse för sport.

sport är som sagt redan hett i sverige och det genomsyrar stora delar av samhället. vi har sporten i klubbarna, arenorna, på vår tv och även i det stora utbudet av casino här i sverige så att integrera nyanlända genom sporten ansågs naturligt. däremot är det ingen mirakelösning och det har funnits olika sätt att gå tillväga.

migrationskrisen i sverige

migrationskrisen har varit ett stort diskussionsämne i relativt många är här i sverige. som ett utav landen som tagit sig an mest av problemet så har det framförallt blivit många diskussioner om hur man ska integrera de nyanlända till landet, något som splittrat både politiker och befolkningen i stort.

därför har det också blivit viktigt att kolla på olika metoder och tillvägagångssätt, för att hitta en lösning som passar både landet och befolkningen samt flyktingarna. det är dock enklare sagt än gjort och en del av lösningarna har visat sig att vara mindre effektiva. det har dock inte funnits någon brist på idéer och sverige har provat många olika sätt för att hantera integrationsutmaningen.

så har integrationen fungerat med sporten

det har länge varit aktuellt med olika integrationslösningar. inte minst då sverige har tagit emot cirka 400,000 asylansökningar sedan 2012, med det största antalet i 2015 med 162,000. det har inte minst varit viktigt att ha något för asylsökare att göra medan deras ansökningar gås igenom. det finns trots allt ett element av oro kopplat till det, inte minst gällande risken att bli nekad. fritidsaktiviteter har där varit en bra lösning på problemet och lett till en ökning av en mängd olika sporter och andra aktiviteter.

det här märks av inom sportklubbarna som också sett en tillväxt i medlemsantalet. du har bland annat det relativt kända exemplet på en somalisk innebandyklubb som var aktiv här i sverige under många år. det var ett av de tidigare exemplen på hur sporten kunde användas för att integrera nyanlända in i det svenska samhället.

vikten av det sociala

fritidsaktivitet bidrar till integration på många olika sätt. dels så har du faktumet att man får vara ute och vara aktiv med andra, vilket är bra för den psykiska hälsan och blir ett hälsosamt tidsfördriv. utöver det så bidrar det också till språkkunskaperna då man lär sig svenska i en roligare miljö och på ett mer naturligt sätt än man gör om man endast pluggar i ett klassrum.

ett exempel på det här är projektet hej främling! det startades 2013 och hela projektets syfte var att stödja integrationen genom både sporter och andra utomhusaktiviteter. det blev senare en officiell förening i 2015 när det var som mest aktuellt.

projektet startades i jämtland men har expanderat och hållit evenemang även utanför länet. de har bland annat anordnat promenader och jogging där flyktingar och invandrare från hela världen är välkomna. utöver det så har du även sportevenemang som fotbollsmatcher och dylikt. man har även expanderat en bit bortom detta och ordnat olika kulturella evenemang också.

sporter på tillväxt i sverige

man håller boll
källa: pexels.com – rawpixel.com

sporter och även andra aktiviteter har definitivt gynnats av invandringen. tillväxten av antalet medlemmar har skjutit upp på många fronter. ett vanligt exempel här är fotbollen där du har många nya spelare och även helt nya klubbar som dyker upp just för att det är så pass många som är intresserade av att börja spela.

det här leder också till ett ökat intresse för sporter. det här märker man inte minst av på matcher där allt fler samlas och även de utanför de vanliga fans och familjerna får ett förnyat intresse för lokala matcher. det här bidrar också till ett större intresse för professionella ligor där många såklart hoppas på att hamna till slut.

det finns dock många olika sporter utöver fotboll och innebandy som lockar nyanlända. det finns en och annan sport som fått en omvandling tack vare invandringen, vilket i många fall lett till ett förnyat intresse även för andra.

ett exempel på det här är cricket, en sport som innan invandringen var mer eller mindre på väg ut ur landet. men med invandringen så började den växa till sig och allt fler fick ett intresse för den. det har i sin tur lett till att man behövt expandera klubbarna och börja fokusera en del av den på just integrationen, vilket också lett till nya jobbsatsningar.

med tiden så kommer även det här att leda till att fler klubbar får chansen att spela mer professionellt och att fler ligor kommer att hållas även på en nationell nivå. exakt hur sporterna kommer att se ut när migrationsutmatningen är över blir dock en annan fråga. sporter som cricket och fotboll kommer troligtvis att hålla sig kvar då många av de som är aktiva idag inom sporten redan hållit på i flera år, så det är inte troligt att dessa helt plötsligt skulle förlora intresset. inte minst gäller det här fotbollen där vi troligtvis kommer att se ännu fler förändringar inom en nära framtid.