Spin casinos 4 favoritkortspel i Sverige

sveriges flagga
källa: pixabay

de allra flesta personer kan uppskatta underhållningen som man får på ett online casino. samtidigt så är det inte alltid man vill spela poker, roulette eller blackjack. ibland vill man ha något mer familjevänligt och avslappnande.

det är där svenska kortspel kommer in. sverige har en rik historia med roliga turbaserade kortspel som finns i sjön, skitgubbe och mycket mer. det är därför vi har valt att lista fyra kortspel som är värda att prova på. reglerna är ganska enkla och du kan snabbt komma igång med spelen.

1. finns i sjön

finns i sjön är ett vanligt kortspel i sverige som lämpar sig för 2 till 4 spelare. varje spelare börjar med 4, 5 eller 7 kort. antalet man ska börja med är upp till er som spelar, men varianter med fler kort är bättre för färre spelare.

resten av korten sprids ut på bordet för att bilda en sjö. det är nu dags för spelarna att börja begära kort från varandra, men du får endast begära kort som du redan har i handen. du måste däremot inte säga något om vilken färg du ska ha.

om spelaren du frågar har korten du efterfrågat ska han eller hon lämna över alla kort i samma valör. om du fick några kort kan du fortsätta och fråga nästa spelare, det här gör du tills en spelare inte har valören. den spelaren säger då ”finns i sjön”.

du ska då plocka upp ett kort i sjön och turen går över till nästa spelare. när spelarna har fyra kort av samma valör läggs dessa kort åt sidan. om din hand blir tom plockar du upp ett kort från sjön. när alla korten är slut räknar ni vem som har flest undanlagda kort.

spela kort
källa: pixabay

2. skitgubbe

skitgubbe är ett enkelt spel men du hittar det knappast på ett casino online. spelet lämpar sig för tre spelare, men andra varianter finns för fler eller färre spelare. man spelar skitgubbe i två omgångar. målet är att bli av med sina kort först och den som blir sist är ”skitgubbe”.

man börjar med att lägga ut tre kort med baksidan uppåt i en rad framför varje spelare, man får sedan ytterligare tre kort framför sig som placeras åt rätt håll ovanpå de första tre. till sist får alla spelare tre kort i handen, så sex kort på bordet och tre i handen. lägg sedan resten av korten med baksidan uppåt i en hög på bordet.

korten är värda sitt ursprungliga värde och ess är högsta kortet, men tvåor och tior är speciella. tvåorna kan placeras på alla kort och vänder bort högen. tiorna gör istället så att man börjar om på lägsta valör.

du kan nu byta ut kort i handen med kort som ligger uppåtvända framför dig. många brukar försöka att se till att tvåor, tior och höga valörer ligger på bordet medan de sämre korten är i handen.

ett kort från högen på bordet vänds upp och spelarna ska i turordning lägga dit kort i stigande värde. om det ligger en trea måste du lägga en fyra eller högre och så vidare. du kan starta om med en ny hög med en tvåa, eller börja om från lägsta med en tia. om du inte kan lägga ett kort måste du ta upp hela högen. när högen, även kallad stack, är slut börjar ni spela med korten på bordet.

3. banka bäver

banka bäver är ett ganska enkelt spel, men som med de andra spelen i listan är det inte ett spel som finns på online casinos. ni turas nu om att ta upp ett kort från er egen hög och lägga det synligt i den hög som ligger på bordet. den spelare som till slut har alla kort vinner.

bäver
källa: pixabay

om du får ett klätt kort, alltså en knekt, dam, kung eller ett ess, så måste nästa spelare lägga upp enligt följande beroende på vilket kort du la fram:

  • knekt: 1 kort
  • dam: 2 kort
  • kung: 3 kort
  • ess: 4 kort

om alla korten som spelaren la fram är vanliga nummerkort, måste du som la det klädda kortet ta upp hela högen. om det istället dök upp ett klätt kort går turen till nästa spelare som ska göra exakt samma sak som tidigare.

två andra sätt att vinna på är genom att slå handen på korthögen vid två olika situationer. den första är om två kort med samma valör lagts fram på varandra, exempelvis två femmor eller så. den andra situationen är om det senaste kortet har samma valör som det understa kortet i högen, vilket visas innan rundan började.

4. stress

varje spelare får 26 kort och ska nu lägga 4 uppvända kort framför sig. spelet börjar när ni tar upp 1 till kort från plockhögen och samtidigt lägger dem bredvid varandra i mitten av bordet, vilket blir starten av spelhögarna och rundan.

spelet går ut på att ni ska flytta kort från er egen kortrad till spelhögarna, antingen den egna eller motståndaren. korten ska läggas i stigande eller fallande valör och färg spelar ingen roll. det finns inga turordningar, därav namnet stress eftersom det går snabbt.

varje gång du tagit 1 kort från din rad ska du fylla på med kort från plockhögen, raden ska alltid ha 4 kort. när det inte går att flytta några kort börjar ni om med 1 kort från plockhögen och lägger det på spelhögen igen.

skulle det ligga 2 kort av samma valör på spelhögarna ska ni ropa ”stress” och slå med handen på en av högarna med dessa 2 kort. den som är sist måste ta upp båda dessa korthögar och lägga i sin plockhög.

den som blir av med alla sina kort är den som har tagit hem spelet.