Så försöker man få tur på casino och i livet

hästsko
källa: pixabay

alla vill ha mer tur i sitt liv, oavsett om det är på ett online casino, i kärleken eller karriären. det är svårt att säga exakt huruvida tur existerar, men man bör inte avfärda det helt och hållet heller. tur sägs ha mycket med psykologi och inställning att göra, vilket definitivt påverkar våra liv.

vi ska därför gå igenom vad tur faktiskt är och vilka metoder folk använder sig av för att påverka den. det går såklart inte att garantera något, men det kan vara intressant för dig att se hur människor världen över försöker få lite mer tur i sina liv. kanske lär du dig något finurligt?

vad är egentligen tur?

så vad är egentligen tur då? ofta när man pratar om det så börjar vi tänka på att saker går som vi vill. det kan handla om att få en befordran vi vill ha, att vinna pengar på en lott eller att den där dejten går vägen. att ha dålig tur innebär såklart att allt det där i stället går åt skogen.

självklart går det inte att mäta tur och vi kan därför inte avgöra om vi har mycket eller lite av det. det är därför många försöker att aktivt påverka sin tur, exempelvis genom meditation, föremål eller andra saker. alla kulturer och religioner har sin egen variant av tur och hur man kan påverka den.

tur är ett relativt nytt ord och engelskan ”luck” dök först upp 1480, men då som ett låneord från tyskan. vi associerar tur med flera saker, men det applicerar specifikt på saker kring chans och används nästan uteslutande när vi pratar om människor. ord som välgång och lycka är till viss del associerade med tur, men är bredare termer som också kan inkludera annat.

men ordet kan också ha lite olika betydelse beroende på vem du pratar med. ofta snackar vi om situationer som är utom vår kontroll, där vi helt enkelt inte kan påverka resultatet. allan gut beskriver tur och otur som något som går emot sannolikhet, alltså vad som egentligen bör hända. samtidigt ska du inte underskatta det psykologiska, om vi tänker positivt när vi ska utföra något så kan vi teoretiskt få bättre resultat eftersom vi förväntar oss det.

meditation
källa: pixabay

olika metoder människor har testat via nätet

tack vare internet så har våra möjligheter förändrats radikalt, även när det kommer till tur. tur är ofta förknippat med meditation, alltså att du fokuserar och mediterar för att få mer tur i ditt liv. det handlar inte bara om något spirituellt, utan också om att du ska förändra din inställning i din vardag.

genom sidor som youtube har det blivit enklare än någonsin att få hjälp med det här. det finns åtskilliga kanaler som helt fokuserar på att hjälpa människor genom guidad meditation eller genom musik som är menad att hjälpa dig med din meditation. pura rasa är ett exempel på en sådan kanal.

när vi pratar om meditation så är det svårt att inte nämna hypnos, ett ämne som ofta dyker upp i samband med det. hypnos ses enligt vissa som skrock, men det är faktiskt en helt verklig sak. det används inte ofta men forskning har visat att det går att använda för en mängd saker om det utförs på rätt sätt, bland annat för behandlingar av psykiska åkommor, men även av fysisk smärta i vissa fall.

hypnos kommer i ganska många olika former, men även här kan faktiskt youtube ge dig en bra introduktion till det hela. guidad hypnos är ganska likt videon vi visade dig ovan, men tanken är att skapa en typ av fokuserad uppmärksamhet. det här betyder alltså att din uppmärksamhet ska vara på just tur.

det är med andra ord väldigt likt meditation och kan nästan ses som synonymt med det. vilket som passar bäst är såklart upp till dig. det är svårt att säga huruvida det här faktiskt fungerar, men många av personerna som har använt dessa videor verkar känna resultat, även om det kanske bara handlar om en förbättrad inställning till livet.

det finns såklart många fler videor och det finns inte direkt någon brist på youtubers som skapar dessa. vi kan såklart inte garantera att du får mer tur i livet eller att det här på något vis skulle påverka din vistelse på vårt online casino, men det kan vara roligt att titta mer på det om den här typen av ämnen intresserar dig.

tur är ofta kopplat till skrock

vi har främst snackat om vilka teorier andra har testat för att påverka sin tur. det här är lite mer av ett modernt tillvägagångssätt och tur är knappast något nytt. oavsett religion eller kultur så finns det ofta något om tur inom deras värderingar och läror. i vissa fall kan det här vara kopplat till skrock och har funnits otroligt länge.

det kanske mest uppenbara exemplet för dig och mig är fyrklövern som ofta är förknippad med tur här i sverige. vi är inte det enda landet med den här symbolen, men det är troligtvis en av landets mest kända. andra saker som kan eventuellt kan bringa dig tur är en kanintass, hästsko, svalor och att kyssas under en mistel. om du försöker att få mer tur så kan du också tänka på att den som har otur i spel i stället får tur i kärlek.

allt det här är skrönor och skrock som du antagligen har hört talas om. det är ingenting nytt och det är inte heller alla som tar det seriöst. om du däremot är sugen på att få lite mer tur i vardagen så kanske det ändå kan vara värt att hitta en fyrklöver eller bära ett smycke som föreställer en hästsko? vem vet, kanske du får lite mer tur i ditt liv.

man hittar också mycket om tur inom religion. när vi pratar om tur i de här fallen så är det sällan själva ordet tur faktiskt används. det vanligaste är att det handlar om saker vi inte kan påverka, exempelvis guds vilja. det finns även texter som nämner lycka och välgång och hur vi inte nödvändigtvis kan påverka det här.

den här typen av texter finns i flera religiösa skrifter, bland annat bibeln, koranen och även skrifter för andra religioner som hinduism. även om ordet tur aldrig används så går det ändå att tolka det som något likvärdigt.

precis som med guidad meditation så är det upp till dig att avgöra vilket du tror på. skrock har funnits i hundratals år och det är knappast något som blir populärare, men samtidigt handlar det om din egen inställning till livet. en del människor mår bättre av att tänka att vissa saker är utom deras kontroll, exempelvis att något har skett på grund av guds vilja eller ödet. det finns ingenting som säger att det här är fel, i slutändan finns det trots allt många saker vi själva inte kan bestämma över.

fyrklöver
källa: pixabay

tur handlar också om ens inställning

som vi har nämnt flera gånger i texten så handlar tur inte bara om skrock, utan också om din egen inställning till livet. det är enkelt att säga att vi inte har kontroll över vissa saker, vilket trots allt är sant. det är däremot inte alltid det här gör att vi mår bättre. kunskapen att vi inte kan påverka vissa resultat och händelser är inte överdrivet betryggande.

det kan därför vara av intresse att försöka påverka dessa situationer på ett annat vis. vi kan till exempel kontrollera dessa situationer på mer indirekta sätt. nu kan såklart situationen skifta beroende på vad det gäller, men att få mer tur skulle teoretiskt kunna påverka dessa situationer. vi har fortfarande ingen kontroll över det, men kanske kan vi få en bättre chans att allt går på bästa möjliga sätt?

det här är inte heller ett helt främmande ämne. studier visar att vi faktiskt kan få mer tur genom positivt tänkande, en självuppfyllande profetia med andra ord. om du tror att du är en tursam människa så har du en större chans, rent statistiskt, att vara lycklig, fri från ångest och vara mer nöjd med ditt liv. richard wiseman, psykolog, skriver om tursamma människor som individer som hela tiden ser möjligheter, medan otursamma människor som individer som inte ser dessa och därför missar nya möjligheter.

om du däremot tror att du har dålig tur så finns det en viss risk att du får mer ångest och att du också förstör för dig själv genom att inte utnyttja oväntade situationer där du kan få ”tur”. det finns till och med människor som skapar sin egen tur genom att utsätta sig för situationer där oväntade händelser kan ske. det här kan till exempel handla om att du söker nya människor, vilket kan leda till att du träffar på oväntade möjligheter i livet.

samtidigt kan det här likaväl sluta med ett dåligt resultat. att lära känna nya människor kan absolut skapa nya möjligheter, tack vare att du lär känna människor inom olika yrken och fält. det finns däremot ingenting som säger att det här måste vara bra människor. om du istället har otur så kan det här vara dåliga människor, exempelvis människor som vill utnyttja eller skada dig.

det gäller alltså att man tar det hela med en nypa salt. även om det rent teoretiskt går att få mer tur i livet genom att söka sig till nya människor och upplevelser, kan det också gå dåligt. att inte sätta sig i ett speciellt sinnestillstånd där man förväntar sig ett visst resultat kan alltså vara hälsosamt.

det betyder däremot inte heller att du måste vara negativ. förvänta dig ett bra resultat när du ska göra något så är det mer troligt att det faktiskt går som du vill. det minskar också risken att du saboterar för dig själv genom en negativ inställning. det kan knappast skada, eller hur?

hypnos
källa: pixabay

är det ens värt att lägga tid på?

med tanke på att tur inte är en bevisad vetenskap är det såklart inte något för alla. en del ogillar starkt tanken att vi inte kan påverka vissa saker på grund av något som är så otydligt som tur eller skrock. andra föredrar att basera vissa av sina val på tur just för att det tar bort en del av ansvaret från oss själva.

det går inte egentligen att säga att ett av dessa tillvägagångssätt är fel. om du mår bättre av att förlita dig på tur och har ett bra liv, går det egentligen att säga att det är fel? likaså om du mår bättre av att ta allt ansvar på dig själv, om du mår bättre av det så är det knappast någon av oss som kan säga att du har fel.

det skadar däremot inte att vara öppen för nya möjligheter. om du får chansen att prova på något nytt så kan det kännas lite otäckt, men det kan också ”skapa” tur i din vardag genom oväntade situationer. i värsta fall så har du provat på något nytt och kanske lärt känna nya människor.

tur är samtidigt ett väldigt brett ämne. vi nämnde tidigare några saker som fyrklöver, hästsko och att kyssas under en mistel. det här är mer kopplat till skrock samtidigt som du har de mer religiösa delarna av tur. det här innebär också att det inte finns ett enda sätt att se på tur. du kanske har mer gemensamt med guidade meditationer och spirituellt, än exempelvis religiösa tolkningar.

om du vill lära dig mer om ämnet så kan youtube vara en bra källa. utöver meditationer och hypnos så finns det även självskapade dokumentärer som lär dig mer om ämnet. det finns även olika kulturer som tror på tur, så det finns olika tolkningar som du kan läsa mer om.