Så påverkar casino och Internet våra psyken

facebook
källa: photo by glen carrie on unsplash

frågan om hur tekniken påverkas oss är inte ny, men svaret skiljer sig mycket mellan olika studier. nu när allt blir mer digitalt, allt från online casino till shopping och studier så blir frågan alltmer aktuell. något som framför allt diskuteras flitigt är hur tekniken påverkar ungdomarna.

tidigare har man ofta sett det som en självklarhet att tekniken påverkar unga på ett negativt vis. en ny studie i ämnet pekar däremot på att det kanske inte är så allvarligt som man först trott. vi är såklart inga experter i ämnet, men vi vill ändå gå igenom vad den nya studien säger. psykisk hälsa är ett viktigt ämne inte bara gällande ungdomar, utan även oss vuxna bör ta ämnet på allvar.

ungdomar kanske inte påverkas så allvarligt

ofta när man talar om teknikens påverkan på vår psykiska hälsa så anses det nästan som en garanti att man mår dåligt av sociala medier och dylikt. ungdomar sitter idag med sina smartphones och kan lätt komma åt internet i vardagen.

oxford internet institute har därför granskat och jämfört mellan tv-tittande, sociala medier och användning av digitala enheter. målet var att se huruvida våra nya digitala vanor har påverkat oss negativt. fokus låg på barn i åldrarna 10 till 15 år, totalt utfördes studien med 430,000 människor. det var alltså ingen liten studie det här.

det den här studien visade är att mängden psykiskt sjuka inte har stigit avsevärt sedan ungdomar började använda sociala medier. det här betyder inte att tekniken inte kan göra ungdomar mer olyckliga, men man bör alltså inte göra ett antagande att det per automatik gör att fler ungdomar blir deprimerade.

det vi ser med den här studien är att det alltså finns bakomliggande orsaker till psykisk ohälsa, och det är alltså dessa orsaker man bör utreda och förebygga. en av personerna bakom studien, andrew przybylski, menar att det inte gick att se en stor skillnad mellan påverkan av sociala medier och psykisk hälsa om man jämförde 2010 och 2019. den här studien kan alltså agera lite som en varning för politiker som fokuserar på just den generella åsikten att sociala medier och internet ofta är orsaken till ungas psykiska bekymmer.

det här är däremot inte den enda studien i ämnet och andra studier pekar istället på raka motsatsen. en rapport från 2021 som togs fram av brittiska education policy institute och the prince’s trust säger istället att omfattande användning av sociala medier kan ha en negativ påverkan på barns välmående och självförtroende, oavsett hur deras psykiska hälsa är i övrigt.

tonåringar med telefoner
källa: unsplash

så här tänker man i sverige om ämnet

i sverige har man diskuterat det här ämnet en hel del. ungdomar och tonåringar här i sverige älskar internet, sociala medier och att spela. vi har en stor marknad för youtubers i sverige, influencerskap på sociala medier och så vidare. det här är inte helt utan konsekvenser och organisationen mind har bland annat jobbat mycket kring det här.

det man bland annat såg var att datorspelande väldigt sällan hade en negativ inverkan på barn och ungdomar. i stället kunde det ofta främja sociala interaktioner och tävlingsmedvetenhet. det var endast när spelandet användes som en flykt från problem och känslor som det kunde ha negativa resultat. det här känner du kanske igen från online casinos och hur vi ofta pratar om ansvarsfullt spelande?

det mind också har sett är att digitala medier påverkar olika personer beroende på hur dem är som person, hur deras liv ser ut i allmänhet och så vidare. sociala medier lyfts fram som en plattform för att hålla kontakten. men precis som i studien vi nämnde tidigare så ser man en mindre negativ koppling mellan tid och välbefinnande och innehåll och välbefinnande.

det här låter lite som det vi kan se i studien från storbritannien, det är kanske inte just sociala medier som ligger bakom problemen utan i första hand verkar det handla om bakomliggande orsaker. under 2020 har också många ungdomar suttit inne på grund av pandemin, vilket har gjort det svårare att kontrollera den här typen av saker då deras psykiska hälsa försämrats under året.

organisationer som mind rekommenderar därför också att man fokuserar på just det. bland annat rekommenderar man att psykiskt välbefinnande ska vara en del av läroplanen och att man bör stärka skyddet mot brott online, inte minst den typen av brott som ofta drabbar barn som utpressning och grooming.

viktigt att du tar hand om din psykiska hälsa

det spelar såklart ingen roll om du är 15, 25 eller 55, din psykiska hälsa är otroligt viktig. oavsett om du ska spela på vårt online casino, titta på din favoritserie eller hänga på sociala medier så bör du alltid ta din egen hälsa på största allvar.

regelbundna pauser verkar vara en bra idé eftersom det är omfattande användning av sociala medier som verkar vara en bov i dramat. gällande självförtroende och välbefinnande, som kan drabbas negativt av sociala medier, kan man i stället börja träna. fysisk aktivitet kan istället förbättra ens psykiska och fysiska hälsa, vilket kan motarbeta dåligt självförtroende och göra att du i allmänhet mår bättre.

om du själv har en tonåring i hemmet så kan det vara bra att prata om just det här. sociala medier kan vara bra, men överdriven användning kan göra att tonåringen mår sämre med sig själv eller känner sig otillräcklig. att förstå riskerna med internet och att försöka hålla sina datorvanor på en rimlig nivå, inte minst gällande tiden man spenderar, kan vara tillräckligt i många fall. självklart är det här saker även du som vuxen ska tänka på även när du spelar på casino online, spelar datorspel eller dylikt.