Är wifi lika viktigt som mat och ett hem?

wifi-torn
källa: pixabay

shopping, online casino och andra nöjen är bra för att ha roligt och förenklar livet, men det är inte några grundläggande mänskliga behov. dessa är snarare att man har rätt till mat och ett tak över sitt huvud. men hur är det då med internet?

internet används idag för så otroligt mycket. utan det får vi svårt att sköta våra bankkonton, köpa olika värdepapper, betala våra räkningar och allt fler arbetar hemifrån, vilket innebär att internet då också blir viktigt för att man ska få pengar till just mat och hem. vidare finns det en del andra argument för tanken att internet bör räknas som ett grundläggande behov och en mänsklig rättighet, vilket är det som vi ska gå igenom nu.

internet är en del av vardagen

internet har snabbt blivit en del av våra liv. det som förr kunde anses vara lite av en lyxvara, har istället blivit till ett nödvändigt verktyg som vi använder för att sköta vår ekonomi och våra jobb. allt fler får också sin samhällsinformation via nättidningar och livesända nyheter som går att hitta på nätet.

när allt mer av våra liv flyttar över till nätet så blir det också mer obligatoriskt att man använder det. idag kan det vara svårt att hitta ett jobb om man inte använder internet och det kan enkelt bli ett hinder i ditt liv. det här gör det i många fall till ett grundläggande behov att du har tillgång till internet.

när det gäller specifikt wifi så blir det allt vanligare att man har tillgång till det i städer och på kollektivtrafiken här i sverige. i allmänhet så är inte en internetanslutning ett bekymmer här i sverige, även socialen erbjuder internet i en del av ekonomiskt stöd.

det har alltså blivit enklare att använda mobilen för att betala i butiker, spela på casino online, prata med familj och mycket annat. så wifi har ändå blivit till lite av en nödvändighet, men är det verkligen lika viktigt som exempelvis mat eller ett hem?

vi använder internet till mer än shopping, streaming och casino

smart klocka
källa: pixabay

internet utvecklas konstant och det finns mycket att göra med en uppkoppling. ett par enkla exempel är att vi handlar mycket på nätet, spelar på online casinos och tittar på tv-serier och filmer. allt mer av vår fritid har helt enkelt flyttat över till internet. det har också blivit allt fler som idag har en enhet för att ansluta sig till internet, det finns knappast en brist på alternativ heller.

på senare tid har det också blivit allt vanligare att människor har sina jobb på nätet. det har bland annat blivit väldigt stort med e-sport, alltså att man spelar olika datorspel på en professionell nivå och vinner turneringar. du har också människor som arbetar som frilansare genom internet, samt influencers och många andra exempel. för dessa grupper är internet ett grundläggande behov och inte bara något man vill ha, det är trots allt minst lika viktigt att man har ett jobb som att man har hem och tillgång till mat.

internet används också för att söka och dela med sig av information. det har blivit den huvudsakliga metoden som många forskare använder sig av för att dela med sig av sina studier och även för att söka information till sina studier. tack vare internet har det blivit enklare än någonsin att hitta information, även om den bara finns på andra sidan av planeten. det här är något som vi alla använder oss av genom google, wikipedia och mycket annat.

till och med fn har valt att klassa internet som en mänsklig rättighet, något som svenska internetstiftelsen har förklarat om du undrar vad det innebär.

det här säger studier om ämnet

så vad säger experterna om idén att internet är ett grundläggande behov? faktum är att det finns studier som styrker tesen och som hävdar att det är en mänsklig rättighet att ha tillgång till en internetanslutning. det finns flera anledningar till det här, men ett av huvudargumenten är att man utan internet inte har möjlighet att använda sig av sin yttrandefrihet.

internet är den huvudsakliga platsen för politiska diskussioner och används dagligen av människor för att uppmärksamma andra om orättvisor och händelser som annars lätt skulle ha missats. med det här i åtanke så inser vi också hur viktigt det faktiskt är att alla har tillgång till en internetanslutning.

dr. merten reglitz, som arbetar med global etik på ett birminghams universitet, hävdar till exempel att internet inte längre är en lyx, utan en grundläggande moralisk mänsklig rättighet. utan obegränsad tillgång till det globala så blir bland annat utvecklingsländer utestängda från omvärlden, eftersom kommunikation och informationsdelning idag sker över nätet.

studien påpekar samtidigt att internet inte är en garanti för yttrandefrihet, men att det har flyttat mycket av makten tillbaka till folket. utan internet så får andra inte chansen att yttra sig och faktiskt bli hörda. det här är däremot inte många studier i ämnet, men det har diskuterats oftare och det ser ut som att politiska beslut kommer att behövas tas om ämnet.

internet har flyttat till våra mobiler

just wifi blir en större nödvändighet när nu internet flyttat in på mobilen. allt färre förlitar sig på stationära datorer, utan det blir allt mer smartphones, surfplattor och laptops. det är mer mobilt och man är inte bunden till en fast position, vilket är önskvärt om du till exempel reser i jobbet eller inte har ett kontor. appar skapas i princip för allt idag, till och med vårt online casino ska dyka upp på google play. du kan titta på bankkontot, se på film, spela och läsa tidningen direkt i mobilen.

det här innebär också att en internetanslutning kommer att behövas för att man ska ha de tidigare nämnda rättigheterna även när man inte är hemma vid datorn. utan tillgång till internet i din smartphone kommer det till exempel bli svårare att kontrollera ditt bankkonto eller att besvara viktiga jobbmejl.

huruvida internet är en obligatorisk del av våra liv går att diskutera, men att det blir allt viktigare råder det inte några tvivel om. när våra liv blir mer digitaliserade så måste vi också ha rätt till ett fritt internet, oavsett om vi är hemma eller inte. utan internet riskerar vi att stängas ut från den globala marknaden, vi får mindre tillgång till information och vi kommer inte heller att kunna göra oss hörda lika enkelt som vi kan med en internetanslutning.