spelgranser sjalvtest spelpaus

ALLMÄNT

Dessa Regler och Villkor gäller och är bindande för dig om du deltar på Kasinot.

På den här sidan definieras de villkor som gäller för alla pengar och insatser som accepteras av oss och alla tjänster som erbjuds av och på alla webbplatser som drivs av (Cityviews Group), inklusive de följande webbplatserna: jackpotcitycasino.se, rubyfortune.se, spincasino.se ("Webbplatsen/platserna").

Dessa Regler och Villkor ersätter eventuella befintliga Regler och Villkor som uppstod på detta Kasinos webbplats. I dessa regler och Villkor gäller de följande definitionerna:

"Konto" betyder ett unikt konto som har utgivits till dig av Kasinot.

"Avtal" betyder dessa Regler och Villkor;

"Kasino" betyder kasinot som ligger på Kasinots webbplats och ägs och/eller drivs av oss

"Kasinogruppen" betyder kollektivt alla online-kasinon som är vår egendom; inklusive, men inte begränsat till, Bayton

"Kasinots webbplats" *( Spin Casino)* eller något derivat därav;

"Återbetalning" hänvisat till när du eller en kreditkortsutgivande bank eller någon annan leverantör av betalningslösningar från tredje part ställer upp en återföring av avgifter i förhållande till ditt kreditkort eller någon tredje parts insättningstransaktion;

"Stängt spelarkonto" betyder ett konto som har stängts, avregistrerats eller uteslutits av antingen oss eller dig;

"Inaktivt konto" betyder ett spelarkonto som inte har registrerat någon inloggning och/eller utloggning under en period som överstiger 12 (tolv) på varandra följande månader utan krav på någon finansiell transaktion;

"Vilande spelare" betyder en spelare som har ett Vilande konto;

"Tillfälligt konto" avser ett konto med registreringsinformation som inte har verifierats tillräckligt

"Verifierat konto" betyder ett konto där kundregistreringsinformationen har bekräftats vara korrekt

"Deltagande" innebär, utan begränsning, något av de beteenden som beskrivs i 4.1.1 till 4.1.7 nedan och besök på Kasinots webbplats och/eller spelandet av några spel som erbjuds av Kasinot på Kasinot och/eller utnyttjande av Kasinot och/eller Kasinots webbplats och/eller Programvaran på något tänkbart sätt;

"Betalningsleverantör" är en tredje part med vilken vi har ett arrangemang för att behandla överföringar av pengar.

"BankID" är en elektronisk identifiering som utfärdas av svenska banker för användning av allmänheten, myndigheter och företag.

"Spelare" betyder en Vilande spelare och/eller ett Stängt spelarkonto och/eller Tillfälligt spelarkonto och/eller Verifierat spelarkonto

"Verklig spelare" betyder en spelare som har registrerat ett konto hos Kasinot;

"Tjänsten" betyder tillgång till och tillhandahållande av Programvara som gör att du kan spela på Kasinot med hjälp av Internet eller din mobiltelefon;

"Programvara" betyder någon programvara som ägs av eller licensieras till oss som måste laddas ner för att du ska kunna delta i Kasinot och/eller några Flashspel-versioner av programvaran som inte behöver laddas ner;

Bayton Ltd är auktoriserat och licensierat av (Spelinspektionen)

Alla transaktioner mellan Spelaren och Bayton Limited äger rum i Malta där de huvudsakliga servrarna är baserade. Spelarens spelkontrakt är med Bayton Limited. Bayton Limited är det företag som tillhandahåller speltjänsterna till spelaren.

"Din jurisdiktion" betyder den jurisdiktion där du är bosatt, har hemvist eller arbetar.

1. DITT DELTAGANDE PÅ KASINOT

1.1 DELTAGANDE

1.1.1 Deltagande på kasinot är enligt ditt eget val, diskretion och risk.

1.1.2.1 Internet-spel kan vara olagligt i den jurisdiktion eller det land där du är belägen eller bosatt. Kasinot avser inte att göra det möjligt för Dig att bryta mot gällande lag. Du är ansvarig för all spelverksamhet och Du är också ansvarig för att du inte bryter mot lagar eller lagstiftning som förbjuder spelande online. Innan du använder dig av någon information som finns på webbplatsen bör du hänvisa till reglerna i din jurisdiktion. Kasinot utesluter i största möjliga lagliga utsträckning allt ansvar för användningen av webbplatsen, oavsett om tjänsten är modererad eller inte. Du är ensam ansvarig för att kontrollera huruvida det är lagligt i din jurisdiktion att delta på Kasinot.

1.1.2.2 Kasinot kan inte öppna konton, eller bearbeta satsningar eller finansiella transaktioner, för personer bosatta i Australien, Andorra, Österrike, Belgien, Tjeckien, Danmark, Frankrike & utomeuropeiska departement, tyska staterna Baden-Württemberg och Niedersachsen, Hongkong, Iran, Israel, Italien, Myanmar, Nordkorea, Filippinerna, Portugal, Rumänien, Singapore, Slovakien, Sydafrika, Spanien, USA och dess territorier, Taiwan, Turkiet, Ungern och Storbritannien. Kasinot förbehåller sig rätten att ändra listan över länder från vilka den inte kommer att öppna konton, eller bearbeta satsningar eller finansiella transaktioner, vid olika tillfällen efter eget gottfinnande.

1.1.3 Du får bara delta på Kasinot om det är lagligt för dig att göra det inom din jurisdiktion.

1.1.4 Alla sökande måste vara över 18 års ålder för att kunna anmäla sig till Kasinot. Utöver bestämmelserna i 1.1.3 ovan får du bara delta på Kasinot om du har uppnått en laglig myndighetsålder inom din jurisdiktion. Vi förbehåller oss rätten att efterfråga Ditt åldersbevis och upphäva Ditt konto tills det finns tillfredsställande dokumentation.

1.1.5 Vi garanterar inte lagenligheten av ditt deltagande på Kasinot i enlighet med din jurisdiktions lagar.

1.1.6 Vi har rätt att begära att du lämnar in bevis på din identitet och ålder som ett villkor som vi kräver att du uppfyller innan du kan delta på Kasinot. All information som lämnas när du registrerar dig hos webbplatsen måste vara korrekt och fullständig i alla avseenden.

1.1.7 Du godkänner härmed att vi och våra verkliga utsedda ombud, om och när vi behöver dem, bekräftar din identitet och din rätt att använda de pengar som du satsar på Kasinot.

1.1.8 Du får inte öppna och använda mer än ett konto vid något tillfälle på "Webbplatsen".

1.1.9 Medel och/eller Kasinokrediter får inte överföras mellan Kasinokonton som tillhör samma spelare eller tredje parter.

1.1.10 Vi har rätt att när som helst kontrollera kontoinformationen och upphäva kontot i avvaktan på en tillräcklig verifiering. Du uppmanas att hålla dina registreringsuppgifter uppdaterade. Om du ändrar din adress, e-postadress, telefonnummer eller annan kontakt- eller personlig information, kontakta kundtjänsten för att uppdatera din kontoinformation.

1.1.11 Du går med på att ta emot meddelanden från Kasinogruppen och deras marknadsföringsagenter.

1.1.12 Kasinot tillåter inte spelare att spela på kredit.

1.1.13 Kasinot kan låta Dig välja ditt eget användarnamn och lösenordskombination. Du uppmanas att hålla denna information hemlig. Alla åtgärder som genomförs via ditt konto kommer att kvarstå om ditt användarnamn och lösenord eller Bank-ID har angetts korrekt. Vi kommer inte att hållas ansvariga för säkerhetsbrister på enheter eller delade lösenord. I enlighet med förordningarna kommer spelare att avstå från att använda obscena eller kränkande användarnamn eller alias. Om en Spelare väljer att göra det så reserverar vi oss rätten att stänga ditt konto.

1.1.14 Alla spelarebjudanden är begränsade till ett per konto, person, familj, hushållsadress, e-postadress, telefonnummer, betalkort/kreditkort, och delad dator, t.ex. på arbetsplatsen. Alla Kasinoerbjudanden är avsedda för rekreationsspelare och vi kan efter eget gottfinnande begränsa Spelarnas rätt att delta i någon kampanj. Vi förbehåller oss rätten att återkalla tillgängligheten av något erbjudande eller alla erbjudanden till någon Spelare eller grupp av Spelare.

1.1.15 Vi förbehåller oss rätten att återkräva alla bonusar som har tilldelats och eventuella vinster som har uppkommit om det upptäcks att Spelare har manipulerat med eller missbrukat någon aspekt av ett Kasinoerbjudande. Vi förbehåller oss vidare rätten att be någon Spelare att tillhandahålla tillräcklig dokumentation för att vi ska vara tillfredsställda enligt vårt eget gottfinnande angående Spelarens identitet innan vi krediterar några bonusar, gratis satsningar eller reklamerbjudanden till deras konto.

1.1.16 Genom att registrera anses du ha accepterat och förstått alla de regler och Villkor som visas på Webbplatsen av Gruppen. Vi rekommenderar att alla medlemmar skriver ut (eller sparar till fil) alla transaktionsposter, spelregler, avbokningsregler och utbetalningsprinciper.

1.1.17 Om ett kredit- eller betalkort används så måste kortinnehavarens namn vara detsamma som det namn som användes vid registreringen på webbplatsen. Om så inte är fallet kan kontot komma att stängas av. Där ett konto är avstängt bör du kontakta Spelartjänsten för information om vår verifieringsprocess. Eventuella uttag som görs via banköverföring eller check betalas endast till det namn som används vid registreringen på webbplatsen, och om ett betalkort eller kreditkort har använts för att sätta in pengar så måste namnet motsvara det namn som är registrerat på kortet.

1.1.18 Uppdatering eller tillägg av ytterligare betalningsuppgifter kan endast göras genom att kontakta Spelartjänsterna. Det är ditt ansvar att göra dig själv medveten om de villkor som dina betalningar accepteras på. Du är ensam ansvarig för att hålla dig uppdaterad om alla ändringar.

1.1.19 Vi har en skyldighet att skicka pengar till spelare inom rimlig tid. Därför kan uttagna och obestridda medel som under loppet av uttagningsprocessen komma att återföras tillbaka till Kasinokontot om spelaren inte svarar på eller följer uttagskraven. Om uttag reverseras så kommer de vara tillgängliga för spel inom Kasinot. Kasinot kommer inte att hållas ansvarigt för medel som används.

1.1.20 Om du inte vill ha utestående medel tillgängliga för dig så måste du kontakta Spelartjänsten direkt och tillfälligt låsa ditt konto

1.1.21 Alla sökande kan skickas ett mejl till den registrerade e-postadressen för kontoaktivering. Alla konton kan aktiveras via det här e-postmeddelandet. Om detta inte är fullbordat så förbehåller sig Kasinot sig rätten att avbryta all verksamhet på kontot tills kontouppgifterna är verifierade.

1.1.22 Alla pengar som finns i Ditt konto skall inte locka intresse.

1.1.23 Endast spelare som har en fast adress eller vanligtvis bor i Sverige kan registrera konton.

1.2 DINA GARANTIER

1.2.1 Du garanterar och representerar och vi ingår detta avtal på grundval av sådana förklaringar och garantier, vilka alla är väsentliga vid tidpunkten då du ingår i Avtalet och genom hela tiden som det är giltigt, att du:

1.2.1.1 har laglig möjlighet att delta i Kasinot inom din jurisdiktion;

1.2.1.2 är en "vuxen", som har uppnått myndighetsåldern inom din jurisdiktion;

1.2.1.3 skall inte tillåta någon tredje part (särskilt men utan begränsning någon/några minderåriga) att direkt eller indirekt använda ditt/dina konto(n) som du håller på Kasinot, använda programvaran eller acceptera ett pris från Kasinot;

1.2.1.4 har gett oss personliga uppgifter som är giltiga, korrekta och fullständiga i alla avseenden och att du genast informerar oss via e-post om dessa uppgifter ändras;

1.2.1.5 är den sanna och lagenliga ägaren till de pengar som du satsar på Kasinot och/eller att du är vederbörligen och korrekt behörig att använda dessa pengar för de ovannämnda ändamåenl

1.2.1.6 skall inte insätta eller satsa några pengar på Kasinot som härrör på något sätt från sådana olagliga aktiviteter som avses i 1.6 nedan;

1.2.1.7 skall betala alla pengar som Spelaren är skyldig till Kasinot och beträffande betalning får inte återbetala och/eller neka eller återkalla eller motsätta sig några sådana betalningar;

1.2.1.8 har läst och förstått dessa Regler och Villkor; och

1.2.1.9 deltar i Kasinot som individer och endast för personlig underhållning (det vill säga, Inte i professionell mening eller i samspel med andra spelare som en del av en klubb, grupp osv.)

1.2.2 Om du bryter mot garantin i klausul 1.2.1 ovan skall alla transaktioner som du har ställt vara ogiltiga och du skall förlora alla eventuella vinster som uppkommer till följd av sådana transaktioner och/eller deltagande.

1.3 VÄGRAN ATT REGISTRERA, AVREGISTRERING, UTESLUTNING & AVSTÄNGNING

1.3.1 Vi kan vägra att registrera dig som spelare eller välja att avregistrera och utesluta dig eller stänga av dig som spelare från Kasinot när som helst och av någon som helst anledning.

1.3.2 Du bekräftar härmed att Kasinot inte är skyldigt att meddela dig på förhand om sitt beslut att vägra, avregistrera eller utesluta eller stänga av dig, och ej eller att ge dig några skäl till sådant beslut.

1.4 KONSEKVENSER FÖR AVREGISTRERING, EXKLUSION ELLER AVSTÄNGNING

1.4.1 Om vi avregistrerar eller utesluter eller stänger av dig från Kasinot så skall vi ha rätten att:

1.4.1.1 hålla inne betalning till dig av eventuella omtvistade medel, om dessa omtvistade medel är insättningar, återbetalningar, bonusar, gratis pengar, Kasinokrediter, utbetalningar eller liknande; och/eller

1.4.1.2 utesluta dig från alla eller några andra Kasinon i den grupp av Kasinon som Kasinot är medlem av; och/eller

1.4.1.3 bestämma efter eget gottfinnande vilka kriterier du måste möta för att skapa ett nytt konto hos Kasinot; och/eller

1.4.1.4 i de fall där du har agerat bedrägligt, olagligt eller något liknande missförhållande eller om du inte har betalat några belopp som är skyldiga till oss eller att verifiera ditt konto:

1.4.1.4.1 lämna all relevant information om dig till en av gruppens interna databaser som registrerar denna skada och, om nödvändigt, överlämna dina kontouppgifter till en insamlingsbyrå för återhämtning av eventuella belopp som du är skyldig till oss. Du tillåter härmed oåterkalleligen oss att göra detta enligt vårt eget gottfinnande, och/eller

1.4.1.4.2 har förverkat till oss eventuella omtvistade medel som kan härledas av dig från bedrägliga, olagliga eller liknande vanskötsel.

1.5 VILANDE KONTON & VILANDE BONUSSALDON

1.5.1 Det har noterats att bestämmelserna i denna Klausul 1.5 gäller endast om alla av en Verklig Spelares Konton hos Kasinogruppen utgör Vilande konton.

1.5.2 Eventuella kreditsaldon som står i en Inaktiv Spelares konto kan, enligt Kasinots enskilda och obundna gottfinnande, hanteras av Kasinot enligt följande:

1.5.2.1 en administrativ avgift motsvarande 50 kronor mot detta kreditsaldo skall debiteras månadsvis därifrån och dras av från och med det tidigare av:

1.5.2.1.1 kreditsaldot reduceras till noll; eller

1.5.2.1.2 det Inaktiva kontot blir aktivt; eller

1.6 PENGATVÄTT

1.6.1 Det har konstaterats att vissa jurisdiktioner har strikta lagar om penningtvätt som kan innebära en skyldighet för oss att anmäla dig till de federala eller lokala myndigheterna inom dessa jurisdiktioner om vi vet, misstänker eller har anledning att misstänka att någon av dina transaktioner, bland annat, involverar medel som härrör från olaglig verksamhet eller är avsedda att dölja medel som härrör från olaglig verksamhet eller involverar användningen av Kasinot för att underlätta brottslig verksamhet.

1.6.2 Om vi har kunskap eller misstanke om sådant som avses i 1.6.1 ovan kan vi komma att:

1.6.2.1 omedelbart upphäva, avregistrera eller avsluta ditt Konto hos Kasinot; och/eller

1.6.2.2 efter eget gottfinnande, inte återbetala till dig några medel som hålls i ett sådant Konto; och/eller

1.6.2.3 utesluta dig från alla eller några andra Kasinon i den Kasinogrupp som Kasinot är medlem av; och/eller

1.6.2.4 tillhandahålla all relevant information om dig till en intern gruppdatabas som registrerar sådana skador. Du tillåter härmed oåterkalleligt oss att göra detta enligt vårt eget gottfinnande.

1.6.3 Vi förbehåller oss rätten att anmäla dig till ovannämnda federala eller lokala myndigheter om vi, enligt vårt eget gottfinnande, bestämmer att vi enligt lag är skyldiga att göra det.

1.6.4 För att bidra till att förebygga penningtvätt:

1.6.4.1 inga kontanter accepteras för att finansiera något Konto hos Kasinot;

1.6.4.2 inga väsentliga och/eller exceptionella uttag, vare sig individuella eller kumulativa, skall göras om inte attesterade kopior av det följande är mottagna:

1.6.4.2.1 det senaste kontoutdraget för det bankkonto från vilket dina insatser har betalats;

1.6.4.2.2 En kopia av ett myndighetsdokument som har utfärdats av regeringen, dvs. körkort; nuvarande och giltigt pass; identitetskort, osv.

1.6.4.2.3 en kopia av en räkning som inte är äldre än 3 månader och tydligt återspeglar din registrerade adress och namn, dvs. den senaste bankdeklarationen, gas- eller elräkning, osv

1.7 PUBLICITET

1.7.1 Om du, då du spelar på Kasinot, vinner en summa pengar eller något annat pris som Kasinot betraktar som värdigt publicitet så samtycker du till att göra dig tillgänglig för alla evenemang av sådan art som anordnas av Kasinot. Kasinot kommer alltid att göra sitt yttersta för att skydda din integritet.

1.7.2 Utan att avvika från allmängiltigheten i klausul 1.7.1 ovan ger du härmed rätten att använda ditt förnamn i någon publicitet om din vinst som nämndes ovan, och att använda en bild av en modell i ditt ställe.

1.7.3 För ytterligare information om vår integritetspolicy, se den relevanta länken på detta Kasinos Webbplats.

1.8 DITT SAMTYCKE

1.8.1 Telefonsamtal kan komma att spelas in eller övervakas för kvalitets- och/eller säkerhetsändamål. Genom att använda denna tjänst samtycker du till inspelningen eller övervakningen av dem.

1.8.2 Vi kan komma att samla in och registrera all internetkommunikation, detaljer om transaktioner du genomför via webbplatsen och detaljer om dina besök på webbplatsen.

1.8.3 Vid registrering av ett Tillfälligt eller Verkligt konto samtycker du härmed till att vi kontaktar Dig via alla tänkbara kommunikationsmedel (antingen skriftligt eller muntligt och inklusive, men inte begränsat till, e-post, telefon och SMS) för frågor som rör till ditt konto. För att säga upp samtycket till någon eller alla former av kommunikation, vänligen kontakta oss direkt.

1.8.4 Om du avskriver dig från, eller tidigare har avregistrerat dig från våra generella kampanjmaterial så kommer du fortfarande att få affärsrelaterade kommunikationer. Vänligen tillåt 3 arbetsdagar för att tas bort från våra adresslistor. Om du har några frågor angående något av denna 'kanslisvenska', kontakta oss så hjälper vi dig gärna.

1.9 ANVÄNDNING AV AUTOMATISKA SPELARE ("BOTS") OCH OLAGLIG PROGRAMVARA

1.9.1 Användning och missbruk av en bugg eller botar eller någon annan form av artificiell intelligens i någon av den Programvaran eller de Tjänster som tillhandahålls på Kasinots plattform är olaglig.

1.9.2 Användning av programvara för att påverka eller ändra resultatet av något av Kasinospelen för ekonomisk vinst är strängt förbjuden, och eventuella pengar som förvärvas på detta sätt kommer att dras av från Spelarens medel.

1.9.3 Kasinot skall vidta alla nödvändiga åtgärder i de fall som omfattar användning och/eller missbruk av en bugg, bot eller någon annan form av artificiell intelligens från en Spelare, såsom blockering av Spelarkontot, frysning av medlen och förbehållande rätten att utöva rättsliga förfaranden.

1.10 VERIFIKATION

1.10.1 Genom att öppna ett konto träffar du ett avtal om att vi kan komma att utföra verifieringskontroller på dig. Observera att vi förbehåller oss rätten att upphäva, stänga eller avsluta ditt konto efter eget gottfinnande.

1.10.2 Före fullständig och adekvat verifiering så kommer konton att vara begränsade och förblir i en Tillfällig kontostatus

1.10.3 Alla Tillfälliga konton skall verifieras inom 30 dagar efter registreringen och har de följande begränsningarna:

 • Uttag är förbjudna
 • Insättningen är begränsad till en fjärdedel av den nuvarande prisbasen (prisbasbeloppet är enligt definitionen i Kapitel 2, 6 och 7 i Socialförsäkringskoden)
 • Tillfälliga konton kommer att stängas om de inte verifieras inom angiven tid (30 dagar från registreringsdatumet)
 • Konton kommer att stängas om det blir uppenbart att felaktiga uppgifter lämnades
 • Ifall ett tillfälligt konto stängs för de ovan angiven anledningarna så returnerar vi bara det som finns kvar av insättningarna

1.10.4 För att öppna ett obegränsat konto måste vi verifiera alla registreringsuppgifter och den följande informationen

- Bank-ID

- Personnummer

1.10.5 Observera att vi kan komma att utföra ytterligare verifieringskontroller (inklusive begärande av extra dokument eller information) för att bekräfta, utan begränsning, din identitet, ålder och adress eller betalningsmetod när som helst. Vi kan stänga av ditt konto och/eller förhindra att du lägger några ytterligare insatser tills du har fullgjort dessa Verifieringskontroller på ett tillfredsställande sätt. Det här görs för att uppfylla våra licensförpliktelser hos Spelinspektionen.

1.10.6 Om vi inte lyckas slutföra verifieringskontrollen eller om du inte har lämnat den nödvändiga dokumentationen eller informationen för att slutföra verifieringen så kommer vi att stänga ditt konto och returnera eventuellt återstående belopp upp till värdet av dina inledande insättningar, vid tiden för den misslyckade verifieringen (observera att eventuella överskjutande vinster inte kommer att krediteras).

2. TJÄNSTEN

2.1 Kasinot ansvarar inte för driftstopp, serverstörningar, lagring eller någon teknisk eller politisk störning av spelens drift. Vi är inte ansvariga för några handlingar eller försummelser som görs av din internetleverantör eller någon tredje part med vilken Du har ställt upp kontrakt för att få åtkomst till den server som är värd för Webbplatsen. Programvara och tjänster tillhandahålls 'i befintligt tillstånd' och Kasinot ger inga garantier eller representationer, vare sig det är uttryckligt eller underförstått (oavsett om det är under lagar, stadgar eller annat), inklusive men inte begränsat till underförstådda garantier och villkor för säljbarhet, tillfredsställande kvalitet, lämplighet för ett visst ändamål, fullständighet eller noggrannhet i Programvaran/Tjänsterna eller överträdelse av tillämpliga lagar och förordningar. Hela risken för användning, kvalitet och prestanda av Programvaran/Tjänsterna ligger hos dig.

2.2 Vi kommer inte att vara ansvariga för datorfel, fel på telekommunikationstjänster eller internetanslutningar eller försök att delta i spel genom metoder, medel eller sätt som vi inte avser. Du är ensam ansvarig för alla telekommunikationsapparater och tjänster som används av dig för att delta på Kasinot.

Kasinot kan inte ge någon garanti för att Programvaran eller Tjänsterna kommer att uppfylla dina krav, vara oavbrutna, aktuella, säkra eller felfria, att fel kommer att rättas eller att programvaran eller servern som gör den tillgänglig är fri från virus eller buggar eller försäkra att den fullständiga funktionaliteten, noggrannheten och tillförlitligheten hos Programvaran eller Tjänsterna avseende resultat eller noggrannhet av all information som erhölls av Dig. Vid system- eller kommunikationsfel i samband med generering av slumpmässiga nummer, vadslagning eller andra element i Produkten ansvarar vi inte för Dig som ett resultat av sådana fel, och vi förbehåller oss rätten att radera alla spel på dragningarna i fråga.

2.3 Vi kan inte garantera att Tjänsten aldrig kommer att bli defekt men vi kommer att korrigera rapporterade fel så snart vi rimligen kan. Om ett fel uppstår så ska du rapportera felet via e-post eller skriftligen till Kundtjänsten.

2.3.1 Kasinot ansvarar inte för några skador eller förluster som anses eller påstås ha uppstått av eller i samband med Webbplatsen eller Tjänsterna; inklusive, utan begränsning, förseningar eller avbrott i drift eller överföring, förlust eller korruption av data, kommunikations- eller linjefel, någon persons missbruk av webbplatsen eller dess innehåll eller eventuella fel eller försummelser i innehållet.

2.3.2 Vi förbehåller oss rätten att vägra eller begränsa vilka vad som helst efter eget gottfinnande, av varje tänkbar anledning. Vid omständigheter där en insats anses vara eller förklaras ogiltig av oss, efter eget gottfinnande, ska alla summor som dragits ut från ditt Konto i förhållande till den insatsen eller satsningen krediteras till Ditt konto. Insatser skall vara giltiga endast om de accepteras av vår server och omfattas av Avtalet. Fram till godkännandet skall ingen kommunikation från Dig vara bindande för oss och all information som visas på denna webbsida utgör endast en inbjudan att spela. Funktionsfel (oavsett om det är på en Webbplats eller Din utrustning) raderar alla betalningar och spel. Ifall vi fastställer att en regel kan avstås i syfte att främja rent spel för Dig så kommer det bara att gälla för det tillfället och ska inte utgöra ett prejudikat för framtiden.

2.4 Kasinot förbehåller sig rätten att ogiltigförklara eventuella vinster som erhölls till följd av hårdvara/programvarufel eller felfunktioner. Spelare som har setts missbruka sådana fel/funktionsfel är föremål för att deras Konto kan stängas och eventuella insättningar och/eller vinster förverkas. I händelse av ett funktionsfel på Webbplatsen är alla insatser ogiltiga. Kasinot förbehåller sig rätten att stänga av, modifiera eller ta bort eller lägga till spel eller programvara på Webbplatsen efter eget gottfinnande med omedelbar verkan och utan föregående meddelande. Kasinot ansvarar inte inför Dig för någon förlust som du har lidit till följd av några ändringar som görs eller för någon ändring eller avstängande av eller upphörande av Programvaran eller Tjänsterna, och Du får inte ha några fordringar mot Kasinot i detta avseende.

2.5 Vi kan tillfälligt avbryta hela eller delar av Tjänsten av någon som helst anledning efter eget gottfinnande. Vi får, men ska inte vara skyldiga att, ge dig så tidigt meddelande som det är rimligt möjligt att göra före en sådan avstängning. Vi kommer att återställa Tjänsten, så snart det är rimligt genomförbart, efter en tillfällig avstängning.

2.6 I händelse av ett systemfel på Kasinot är alla satsningar ogiltiga. Återbetalningar kan ges uteslutande enligt Kasinots Lednings gottfinnande.

2.7 Förutom vid fall av grov vårdslöshet, avsiktlig försummelse, bedrägeri eller vid bedrägligt beteende från oss, kommer vi inte att vara ansvariga för någon förlust som du kan lida till följd av ett avbrott eller försening.

2.8 Det är spelarens ansvar att redogöra för och rapportera relevanta skatter på vinster som kan vara tillämpliga inom deras jurisdiktion.

2.9 Kasinot ger inte råd till Spelare om skatte- och/eller juridiska frågor. Spelare som önskar få råd om skatte- och juridiska frågor råds att kontakta lämpliga rådgivare och/eller myndigheter i den jurisdiktion där de är bosatta och/eller har hemvist.

2.10 Spelare är strängt förbjudna att använda Kasinot och dess system för att underlätta arbitrage genom Valutaväxlingstransaktioner. Om Kasinot anser att en spelare avsiktligen har använt de ovan nämnda systemen för ekonomisk vinst genom arbitrage så kommer eventuella vinster att förverkas och dras av från Spelarens saldo utan varning eller anmälan.

2.11 Du får installera och använda Programvaran och allt innehåll som härrör från Programvaran i samband med användningen av webbplatser i enlighet med dessa Användarvillkor och med Microgamings Licensavtal för slutanvändare (EULA). Programvaran tillåter dig att använda våra speltjänster som är tillgängliga via webbplatserna ("Tjänsterna"). Du får installera Programvaran på en hårddisk eller annan lagringsenhet och kan göra säkerhetskopior av Programvaran, förutsatt att sådana säkerhetskopior endast används av Dig i samband med Tjänsterna via en dator som du är huvudansvarig för. Programvarans kod, struktur och organisation skyddas av immateriella rättigheter. Du får inte:

 • kopiera, omfördela, publicera, omvandla, dekompilera, demontera, modifiera, översätta eller försöka få åtkomst till källkoden för att skapa derivatverk av källkoden eller på annat sätt.
 • sälja, dela ut, underlicensiera, överföra, distribuera eller hyra ut Programvaran
 • göra Programvaran tillgänglig för tredje parter via ett datornätverk eller på annat sätt.
 • exportera Programvaran till något land (antingen fysiskt eller elektroniskt).
 • Använda Programvaran på ett sätt som är förbjudet enligt tillämpliga lagar eller förordningar.

Tillsammans de 'Otillåtna användningarna' Du ensam är ansvarig för eventuella skador, kostnader eller utgifter som uppstår till följd av eller i samband med utövande av Otillåtna användningar.

2.12 Då ditt första misslyckade inloggningsförsök skickas så skickar Kasinot ett meddelande över e-post/text. Därefter ska du få en anmälan efter det första misslyckade inloggningsförsöket var 6:e timme. Denna process ska återställas efter en framgångsrik inloggning.

3. DELADE MILJÖER

Vi kan ålägga vilka som helst gränser eller villkor som vi enligt vårt eget gottfinnande anser vara lämpliga för alla personer som öppnar eller försöker öppna Konton på Kasinot där sådana Konton härrör från miljöer där datorer eller miljön är delade.

4. ERSÄTTNING & BEGRÄNSNING AV ANSVAR

4.1 Vi är överens om att du är fri att välja om du ska använda Tjänsterna eller ej och du gör detta självständigt, på eget bevåg och egen risk. Du ersätter och håller Kasinot, dess styrelseledamöter, tjänstemän, anställda, aktieägare, agenter och dotterbolag, det högsta moderbolaget och andra av Kasinots moderbolag och alla dess dotterbolag skadeslösa mot alla kostnader, utgifter, skulder och skadestånd (oavsett om det är direkt, indirekt, speciellt, i följd, exemplariskt eller straffande eller annat) som uppstår på grund av ditt deltagande i Kasinot. Arten av ditt deltagande ska innefatta, men inte vara begränsat till, bland annat:

4.1.1 besöka, använda eller återanvända denna Kasinos webbplats

4.1.2 använda eller återanvända material på eller hämtat från detta Kasinos webbsida eller någon annan tänkbar källa;

4.1.3 inträde, användning eller återanvändning av servern för Kasinots webbsida;

4.1.4 underlätta eller göra en insättning i ditt konto hos Kasinot;

4.1.5 satsning eller spel på Kasinot;

4.1.6 godkännande och användning av alla vinster eller priser på eller från Kasinot;

4.1.7 använda eller återanvända Kasinoprogrammet, oavsett om det hämtas från Kasinots Webbplats eller på annat sätt eller via något annat medium.

4.2 Förutom vid fall av grov vårdslöshet, avsiktlig försummelse, bedrägeri eller vid bedrägligt beteende från oss, ska Kasinot, dess styrelseledamöter, tjänstemän, anställda, aktieägare, agenter och dotterbolag, det högsta moderbolaget och andra av Kasinots moderbolag och alla dess dotterbolag inte vara ansvariga gentemot dig i förhållande till avtal, skadestånd, eller annars, för någon förlust eller skada som på något sätt härrör till ditt deltagande hos Kasinot.

4.3 Vid bekräftelse av överföring av pengar från oss till Betalningsleverantören är vi inte ansvariga för eventuella skador, förluster eller kostnader som drabbar eller skadar någon Spelare (inklusive eventuella skador, förluster eller kostnader som har uppstått eller uppkommit till följd av att betalningen inte slutfördes eller var försenad).

4.4 Kasinot, dess styrelseledamöter, tjänstemän, anställda och aktieägare är inte ansvariga för några handlingar eller försummelser eller annonser som publiceras av tredje parts annonsörer och marknadsförare.

4.5 Ingenting i detta avtal utesluter på något sätt Kasinot från ansvar för bedrägerier, dödsfall eller personskador som orsakas av Kasinots vårdslöshet eller avsiktliga försummelse.

5. REKLAMKAMPANJER, TÄVLINGAR OCH KONTANTRETUR-PROGRAMMET

5.1 Det har noterats att Kasinot erbjuder vissa reklamkampanjer och att dessa kan ha separata villkor och regler som är kampanjspecifika, och eventuella gratis bonusar som krediteras till Ditt konto måste användas i enlighet med dessa villkor.

5.2 Dessa Regler och Villkor gäller för alla tävlingar eller reklamkampanjer

5.3 I händelse av konflikt mellan dessa Regler och Villkor och några kampanjspecifika Regler och Villkor skall de kampanjspecifika Reglerna och Villkoren (där så är tillämpligt) att råda men endast i den utsträckning som Reglerna och Villkoren står i konflikt med varandra.

5.4 Kasinot förbehåller sig rätten att utesluta att spelare från deltagande i en reklamkampanj efter eget gottfinnande. Reklamkampanjer är endast för begränsad tid och Kasinot förbehåller sig rätten att ställa in en sådan Kampanj när som helst utan föregående meddelande. Om oanvända Kasinobonusar kvarstår så upphör den bonusen, liksom eventuella vinster som har genererats av sådana utbetalade bonusar och lojalitetspoäng, efter 6 månader från utfärdandet. Detta tillämpas vid Kasinots absoluta gottfinnande trots att de har uppfyllt kravet på genomspelande för sådana bonusar.

5.5 Kasinot är en medlem i Kasinogruppen. Du kan inte hävda en bonus på Kasinot om

(1) du innan du öppnade ett konto hos Kasinot har öppnat ett konto på något annat online Kasino inom Kasinogruppen och hävdat en sådan bonus från ett sådant annat online Kasino och (2) efter att ha tagit in denna bonus från det andra online Kasinot inom Kasinogruppen satsade denna tidigare insamlade Bonus och initial insättning mindre än 100 gånger vid det online Kasinot som gav dig denna Bonus. Under inga omständigheter ska du vara berättigad till mer än en anmälningsbonus på Kasinot, även om du kan öppna flera konton där (till exempel under olika valutor eller språk). Om ditt Konto hos Kasinot har krediterats med en registreringsbonus för vilken du (vid vårt enda och obegränsade gottfinnande) inte är berättigad så ska Kasinot retroaktivt upphäva denna registreringsbonus och eventuella vinster som du erhållit efter att registreringsbonusen har krediterats till dina relevanta Konton.

5.6 Bonusbelopp är föremål för ett minimikrav på satsningar av minst 30 gånger bonussumman ("Genomspelningskravet") innan det kan överföras från ditt Bonussaldo till ditt Kontanta saldo. Genomspelningskravet varierar efter vårt eget gottfinnande per spel. Om du till exempel sätter in 100 och får en bonus på 100 krediter så kommer Genomspelningskravet att vara 30 x 100 = 3 000. Eventuella vinster som tillskrivs till Kontantdelen av ditt saldo kan tas ut när som helst, under förutsättning att alla dessa villkor uppfylls. För att kunna tillgodose satsningskraven, vänligen se de bidragande procentsatserna enligt gällande kampanjspecifika regler.

5.7 Om du inte vill ha någon Bonus som har satts in på ditt konto av Kasinot så har du rätt att begära att det tas ut ur ditt Kasinokonto, med förbehåll för att inget Genomspel har skett på Bonusen, den första insättningen och/eller tillhörande Registreringsbonus. Du kan göra det genom att kontakta Kundtjänsten via e-post, telefonsamtal eller livechatt. Om någon del av Bonusen har använts så kan Bonusen inte tas bort från ditt konto (antingen genom uttagningar eller en begäran till stödpersonalen) tills Genomspelningskravet i samband med Bonusen är uppfyllt.

5.8 Om en insättningsbonus har beviljats dig, förutsatt att du måste ha uppfyllt alla satsningskrav, så kommer du att vara begränsad till ett maximalt uttagsvärde på 6 gånger ditt första insättningsbelopp och eventuella återstående belopp kommer att förverkas. Denna klausul tillämpas endast efter Kasinobestämmelsens eget gottfinnande. Alla progressiva vinster är undantagna från denna klausul.

5.9 Innan några uttag behandlas så kommer ditt spel att ses över för oregelbundna spelmönster. För att främja rent spel så skall lika odds, noll- eller lågmarginalspel eller säkringsspel alla betraktas som oregelbunden spelning. Andra exempel på oregelbundet spel inkluderar, men är inte begränsade till, att placera enskilda insatser lika med eller överstigande 30% eller mer av värdet av bonusen som krediterades till deras konto, till den tidpunkt då de insatser som krävs för den bonusen har uppfyllts . För denna regels syften definieras en insats som ett roulettesnurr eller en dealers utdelade hand i något bordspel, eller en utdelning i något Video eller Power Poker-spel (detta inkluderar spel med Multi-Hand eller Multi-Spel). Varje dubbel eller satsning ska betraktas som en ny insats. Om Kasinot skulle anse att oregelbundet spel har uppstått så förbehåller sig Kasinot rätten att hålla tillbaka eventuella uttag och/eller konfiskera alla vinster.

5.9.1 Spelande på vissa spel kommer att bidra en annan procentandel av genomspelningskravet:

 • 100% Alla slots (förutom NetEnt-slots), Keno & Skraplott-spel (Re-spins på spelautomater räknas med 10%)
 • 50% NetEnt-slots
 • 8% Alla bordspokerspel, alla rouletter, alla video/power-Poker (exklusive Alla ess och Knekt eller bättre videopoker), alla blackjackar (exklusive Klassisk blackjack) och Kasinokrig
 • 2% Klassisk blackjacks, Alla ess videopoker, alla Knektar eller bättre videopoker
 • 0% alla baccarats, alla craps, Röda hund, Sic Bo

Om du spelar på de uteslutna spelen (0%) innan du uppfyller genomspelningskraven så godkänner du att Kasinot har rätt att ogiltigförklara vinster som gjordes från dessa spel vid vårt eget gottfinnande.

Obs: Genomspelning (satsningar) som har gjorts med hjälp av Spelfunktionen på alla Enarmade banditer eller Dubbelfunktionen på alla Video/Power Pokers räknas inte gentemot genomspelningskraven.

VIKTIGT: Bidragsandelarna och genomspelningskraven kan variera per reklamkampanj. I det här fallet så kommer de procentuella beloppen och genomspelningskraven i reklamkampanjens Villkor att gälla.

Vänligen hänvisa alltid till de särskilda Villkoren som tillhör varje reklamkampanj för att undvika några missförstånd

5.9.2 Kasinot förbehåller sig rätten att själv bestämma vilka aktiviteter som utgör "oregelbundet spelande" och att hålla tillbaka uttag där oregelbundet spelande har inträffat.

5.9.3 Om Kasinot anser att du missbrukar eller försöker att missbruka en bonus eller annan reklamkampanj, visar oregelbundet vadslagningsbeteende, eller om du sannolikt kommer att dra nytta genom missbruk eller brist på god tro från en spelpolicy som har antagits av oss så kan Kasinogruppen, efter eget gottfinnande, neka, hålla tillbaka eller ta tillbaka från dig alla bonusar eller reklamkampanjer, eller upphäva någon policy antingen tillfälligt eller permanent, eller avsluta din tillgång till Tjänsterna och/eller blockera ditt konto. Under sådana omständigheter är Kasinot inte skyldigt att återbetala några andra pengar som kan finnas på dina konton än dina ursprungliga insättningsbelopp.

5.9.4 Om du befinner dig i strid med garantin i klausul 1.2 ovan så förbehåller sig Kasinot rätten att, vid sitt eget gottfinnande, välja att radera eventuella vinster och konfiskera eventuellt saldo i ett Kasino

5.9.5 Den maximala insatsen under en medan en bonus aktivt spelas igenom är 80 kronor per runda och 5 kronor per rad. Underlåtenhet att följa detta villkor kan leda till att vinsterna förverkas

5.9.6 Trots alla de insatser som görs för att säkerställa en sömlös spelupplevelse kan det finnas tekniska hinder som ligger utanför Kasinots kontroll. Om du på grund av ett teknisk hinder inte kan uppfylla något genomspelningskrav, kommer Kasinot bara återbetala upp till det belopp som ursprungligen sattes in på kasinokontot.

6. SPELREGLER

6.1 Utöver dessa regler och Villkor så gäller vissa Spelregler och FAQ för dig och skall vara bindande för dig när det gäller ditt deltagande på Kasinot.

6.2 Du går härmed med på att vara bunden av de ovan nämnda Spelreglerna och Vanliga frågorna som om de införlivades specifikt i dessa Regler och Villkor.

6.3 Om en utbetalning lämnas i spel på ett Videopoker-spel så förbehåller sig Kasinot rätten att samla in och därefter kreditera spelarens saldo med det beloppet.

6.4 Kasinot förbehåller sig rätten att konfiskera alla medel som kan ha lämnats i spel på något spel (förutom Videopoker) i 90 dagar eller längre.

6.5 Vinster kan konfiskeras när en spelare själv har uteslutit sig från spel på andra Kasinon på grund av spelberoende/problem.

7. BETALNINGSDETALJER/UTTAG

7.1 Kasinot förbehåller sig rätten att be Dig om verifieringshandlingar vid registrering och/eller före behandling av finansiella transaktioner. Detta inkluderar, men är inte begränsat till:

 • Bank-ID
 • Bevis på inkomst (om tillämpligt)
 • kopia av fotografiska identifieringsdokument, till exempel ett pass eller körkort
 • dokument som bekräftar hemvisten, såsom ett kontoutdrag eller en elräkning som inte är äldre än 3 månader.

7.2 Kasinot förbehåller sig rätten att köra kreditcheck på alla Kortinnehavare med tredjeparts kreditinstitut på grundval av informationen som lämnades vid registreringen.

7.3 Det är Kortinnehavarens ansvar att behålla kopior av transaktionsposter och Webbplatsens policyer och regler. Det är också Kortinnehavarens ansvar att känna till lagarna om onlinespel i sitt hemland.

7.4 Eventuella uttag som görs via banköverföring eller check betalas endast till det namn som används vid registreringen på webbplatsen, och om ett betalkort eller kreditkort har använts för att sätta in pengar så måste namnet motsvara det namn som är registrerat på kortet. Det kan finnas avgifter som uppkommer för uttag. Medel måste återkallas med samma metod som användes för deras insättning, upp till insättningsbeloppet. Observera att eventuella uttag kan komma att uppleva en liten fördröjning på grund av vår identitetsverifieringsprocess.

Obs: enligt regler som har fastställts av våra Regulatorer är Kasinot skyldigt att verifiera en spelares identitet vid ett uttag.

7.5 Uppdatering eller tillägg av ytterligare betalningsuppgifter kan bara göras genom att kontakta Spelartjänsten.

7.6 Spelare som drar ut en summa pengar som är minst 5 gånger större än deras livstidsinsättningar över Kasinogruppen kommer att hållas ansvariga för en detaljerad spel- och spelningsgranskning och kan bara ta ut sina vinster med ett belopp om 20 000 kronor per vecka. Resterande belopp kommer att placeras tillbaka på spelarens konto tills den tid då de är berättigade till ett ytterligare uttag. Denna klausul tillämpas endast efter Kasinobestämmelsens eget gottfinnande. Alla progressiva vinster är undantagna från denna klausul.

7.7 Vinster läggs till i den valda valutan för Ditt konto tills saldot på ditt konto har rensats ut. Om du skulle vilja ta ut något av eller hela ditt saldo så kan Du välja hur mycket Du vill få betalat tillbaka. Det maximala utbetalningsbeloppet per 24-timmarsperiod är 110 000 kronor. Om det finns några problem eller frågor angående vinstinsamling, vänligen e-posta oss direkt.

7.8 För att uppfylla skyldigheterna för Bekämpning av penningtvätt så screenas alla uttag för att förhindra penningtvätt eller andra typer av bedräglig och/eller brottslig verksamhet. Under denna period [Uttaget väntar i 24 timmar från det att det påbörjades innan det bearbetas – inga uttag behandlas under helger] kommer uttaget att hållas i ett väntande tillstånd, där saldot är tillgängligt för spelarna och kan vändas tillbaka, och därefter går det vidare till bearbetning. Fram till dess att de har frigjorts för behandling så anses medlen vara en del av kontantsaldot i kasinokontot. Vi reserverar de följande rättigheterna i överensstämmelse med våra uppgifter som en Speloperatör och i enlighet med tillämplig lag:

7.8.1 att hålla tillbaka utbetalningen av ditt riktiga pengasaldo och för att ställa ytterligare verifieringsfrågor och/eller för dokument, såsom, men inte begränsat till, källan till några medel som har satts in av dig, dokumentation om åldersbevis samt eventuella ytterligare bevis för att verifiera din identitet

7.8.2 att returnera alla icke-satsade insättningar eller insättningssaldon till den ursprungliga insättningsmetoden eller, om detta inte är möjligt, till ett bankkonto i ditt namn med en beskrivning av transaktionen som vi anser lämplig;

7.8.3 att stänga eller blockera ditt/dina Spelarkonto(n) på obestämd tid utan att ge dig anledningar och att anmäla dig till de behöriga myndigheterna

8. ANSVARIGT SPELANDE

Vi främjar ansvarsfullt spelande genom att:

 • Tillhandahålla blockering/avstängning av konton på begäran
 • Tillåta dig att kontakta en av våra representanter från Spelarstödet eller klicka till en av länkarna som finns på sidan Ansvarigt spelande.
 • Tillhandahålla faciliteter för att ställa upp insättningsgränser samt tidsgränser som ska tillämpas på alla konton
 • Tillhandahålla verktyg för självuteslutning.

8.1 SPELINSPEKTIONEN VAL FÖR SJÄLVUTESLUTNING

Spelare har också möjlighet att kontakta Spelpaus för att utesluta sig själva på global nivå. Om detta görs så kommer det att initieras en självuteslutning med alla kasinon som regleras av Spelinspektionen.

Vid registrering och inloggning kommer Spelinspektionens självuteslutningsregister att ses över och om en spelare återfinns registrerad som sådan så kommer registreringen att återkallas och kontot att stängas i enlighet med svenska regler.

På Spelinspektionen kan vi, om vi känner att en spelare är i fara, vidta åtgärder omedelbart och utan föregående meddelande.

I händelse av att Spelinspektionens register för självuteslutning inte returnerar ett svar till oss, kommer registret att kontrolleras så fort ett svar är tillgängligt. Om inloggning och registrering är möjlig för självuteslutna kunder, på grund av denna funktionsstörning, kommer att alla insättningar, insatser, vinster och uttag vara ogiltiga.

9. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

9.1 Vi ger härmed en återkallelig, icke-exklusiv, icke-överlåtbar rätt att använda Kasinots webbplats och Programvara och allt innehåll som härrör från Kasinots webbplats och Programvara, inklusive upphovsrätt och alla immateriella rättigheter däri, i samband med Tjänsten under termerna av dessa Regler och Villkor

9.2 Du bekräftar och godkänner att all upphovsrätt, varumärken och alla andra immateriella rättigheter i allt material eller innehåll som tillhandahålls som en del av Kasinots webbsida och Programvara alltid ska förbli hos oss eller våra licensgivare. Du får använda detta material endast som uttryckligen godkänt av oss eller våra licensgivare.

9.3 Du bekräftar och godkänner att materialet och innehållet inom Kasinots Webbplats är tillgängligt för din personliga icke-kommersiella användning och att du får ladda ner dessa material och innehåll på endast en datorhårddisk för sådana ändamål. Annan användning av sådant material och innehåll är strängt förbjudet. Du lovar att inte (och lovar att inte hjälpa eller underlätta någon tredje part att) kopiera, reproducera, överföra, publicera, visa, distribuera, kommersiellt utnyttja, manipulera eller skapa derivatverk av sådana material och innehåll.

10. ALLMÄNT

10.1 ÄNDRINGAR

10.1.1 Med anledning av kommersiella, regulatoriska (lagändringar samt uppdaterade riktlinjer och vägledningar från myndigheter och branschorganisationer), tekniska eller säkerhetsmässiga skäl, kan Kasinot behöva ändra, modifiera, ta bort, förlänga eller göra tillägg ("Ändringar") till dessa regler, villkor, kampanj- eller tävlingsregler och spelregler.

10.1.2 Du kommer att meddelas om eventuella ändringar via email innan de träder i kraft, förutom i de fall då ändringen är obetydlig. Vid inloggning måste du granska och godkänna ändringarna innan du kan fortsätta ditt spelande hos Kasinot.

10.1.3 Ändringarna kommer att betraktas som bindande när du har godkänt notisen om ändring av regler, villkor, kampanj- eller tävlingsregler och spelregler, och kommer att ersätta alla tidigare accepterade versioner.

10.1.4 Ändringarna träder i kraft, och du kommer att vara bunden av dessa ändringar när du har granskat och godkänt ändringarna. Om några ändringar är oacceptabla för dig förbehåller du dig rätten att upphöra med användningen av kasinowebbplatsen.

10.1.5 Mindre korrigeringar av reglerna, villkoren, kampanj- eller tävlingsregler, villkor och spelregler (t.ex. korrigeringar av stavnings- och formateringsfel) kommer att göras utan förvarning/föregående meddelande.

10.2 BERÄTTIGANDE

Kasinots anställda, dotterbolag och filialer som är kopplade till eventuella hänvisningsprogram med länkar till Kasinot, reklam eller andra organ, licenstagare, licensgivare, distributörer och andra intressebolag eller, när det gäller individer, dennes närmaste familj, är Inte berättigade att delta i Kasinot som en Verklig spelare.

10.3 AVSKILJBARHET

Om någon del av dessa Regler och Villkor anses olaglig, ogiltig eller av någon anledning inte verkställbar så anses den delen vara avskiljbar från övriga Regler och Villkor och får inte påverka giltigheten och verkställbarheten hos de återstående bestämmelserna i dessa Regler och Villkor. I sådana fall skall den del som anses ogiltig eller inte verkställbar ändras på ett sätt som överensstämmer med gällande lag för att så nära som möjligt reflektera vår ursprungliga avsikt.

10.4 ICKE-AVSTÅENDE

Inga privilegier som ges av Kasinot till dig bör tolkas som ett upphävande av något av våra eller Kasinots rättigheter enligt dessa Regler och Villkor.

10.5 TREDJE PARTER

Om inget annat uttryckligen anges så skall ingenting i dessa Regler och Villkor skapa eller ge några rättigheter till personer som inte är part i dessa Regler och Villkor.

10.6 GODKÄNNANDE

Genom att acceptera dessa Villkor är Du fullt medveten om att det finns risk för att du förlorar pengar när du spelar via Webbplatsen och att Du är fullt ansvarig för alla sådana förluster. Vi är överens om att din användning av Webbplatsen görs självständigt, på Ditt eget bevåg och egen risk. I förhållande till Dina Förluster skall Du inte ha några anspråk alls mot Kasinot eller någon märkeslös partner eller deras respektive styrelseledamöter, tjänstemän eller anställda.

10.7 HELT AVTAL

Om inte annat följer av sammanhanget så reglerar dessa Regler och Villkor hela avtalet mellan oss och ersätter alla tidigare muntliga eller skriftliga avtal, arrangemang eller överenskommelser mellan oss. Du bekräftar att du inte litar till någon representation, överenskommelse, term eller villkor som inte anges i detta Avtal.

10.8 TOLKNING

I detta Avtal används rubrikerna endast för bekvämlighet och får inte påverka dess tolkning. Hänvisningar till personer ska innefatta inkorporerade och icke-inkorporerade personer; hänvisningar till singularen inkluderar även plural och vice versa; och hänvisningar till det manliga inkluderar det kvinnliga.

10.9 FÖRVALTANDE MYNDIGHET

Detta kasino regleras av bestämmelserna i spellagstiftningen, föreskrifterna och förordningarna från, och utfärdade av, den svenska spelmyndigheten Spelinspektionen. Vidare följer vi också regler som fastställts av Konsumentverket men ersätter inte dem som anges av Spelmyndigheten. Spelare erkänner och samtycker till att vi kan vara bundna (och kommer att ha rätten) att avslöja viss information om dig .

10.10 TILLÄMPLIG LAG & JURISDIKTION

Bayton är ett maltesiskt företag och avtalets giltighet, konstruktion och utförande av detta Avtal skall styras av maltesisk lag och omfattas av den icke-exklusiva jurisdiktionen hos de maltesiska Hovrätterna (superior courts) som parterna härmed tillkännager, förutom att en Part kan begära en tillfälligt förbud i någon behörig domstol

10.11 BEGRÄNSNING AV ÅTGÄRDER

Vi är härmed överens om att eventuella rättsliga förfaranden för att verkställa något krav som du kan ha (om något) mot Kasinot ska initieras av dig inom en period av 6 (sex) månader efter den åtgärd som ledde till kravet ("Preskriptionstid"); underlåtenhet att efterleva detta häver för alltid och överger alla rättigheter som du kan tänkas ha haft att driva ett sådant krav efter Preskriptionstiden och bekräftar att kravet vid upphörande av Preskriptionstiden skall ogiltigförklaras, upphävas och överges i lag.

10.12 ÖVERSÄTTNINGAR

Dessa Regler och Villkor kan komma att översättas till många olika språk. Om det finns någon skillnad mellan den engelskspråkiga versionen av dessa Regler och Villkor och någon annan språkversion av dessa Regler och Villkor i betydelsen och tolkningen av någon av bestämmelserna i dessa Regler och Villkor så skall betydelsen och tolkningen av bestämmelserna i den engelska versionen gälla.

10.13 TURNERINGAR

10.13.1 Inträde i turneringen är begränsad till en per person per Kasinokonto. Om Spelare öppnar flera konton så kommer de inte att vara berättigade till ett inträde per konto. Inträde är endast tillgängligt en gång per Spelare och/eller per miljö där datorer delas och/eller per e-postadress. Endast ett alias är tillåtet per Spelare per turnering.

10.13.2 Vid uttagning kommer eventuella vinster från Turneringens Gratisrull före en kontant insättning att begränsas till 100 Kasinokrediter (i Spelarens spelvaluta) och det resterande kontantsaldot kommer att förverkas.

10.14 KLAGOMÅL OCH ALTERNATIV TVISTLÖSNING (ADR)

Alla kunder som har några problem, frågor eller klagomål angående Kasinot eller om att nå en lösning bör kontakta Kundtjänsten via livechatt, e-post. Kunder med olösta klagomål kan väcka ett formellt klagomål inom 6 månader efter det att problemet har uppstått.

För att säkerställa att ditt klagomål/problem behandlas omgående rekommenderar vi att kontakta följande e-postadress och ange den följande informationen:

- Ditt Användarnamn/Kontonummer

- För- och efternamn

- Detaljerad förklaring av klagomål/problem

- Annan information som är specifik för klagomålet/problemet inklusive eventuella bevis (om tillämpligt)

Vänligen skicka ovanstående information till [email protected]

Alternativ tvistlösning (ADR)

Om du inte når en överenskommelse med oss efter att ha avslutat vår klagomålsprocess kan du hänvisa ärendet till en om våra följande ADR-leverantörer

- ARN

- ODR

- eCOGRA

Om du är en befintlig kontoinnehavare i kasinot ska du i all korrespondens ange ditt användarnamn/kontonummer/alias, namn, efternamn och kontaktinformation.

10.15 ÖVERLÅTELSE

Dessa användarvillkor är personliga för dig och kan inte överlåtas, överföras eller dellicenseras av dig förutom med vårt tidigare skriftliga samtycke. Vi förbehåller oss rätten att överlåta, överföra eller delegera någon av våra rättigheter och skyldigheter härunder till tredje parter utan föregående meddelande till dig.

10.16 AFFÄRSÖVERFÖRINGAR

I händelse av ändring av kontroll, fusion, förvärv eller försäljning av tillgångar i företaget så kan ditt spelarkonto och tillhörande data vara en del av de tillgångar som överförs till köparen eller den förvärvande parten. I så fall meddelar vi dig via e-post eller meddelande på vår hemsida och förklarar dina alternativ när det gäller överföringen av ditt konto.

10.17 AVSLUTNING AV KONTO

Kasinot förbehåller sig rätten att när som helst stänga Ditt konto av någon som helst anledning utan föregående meddelande till Dig. Eventuellt saldo i Ditt konto vid tidpunkten för en sådan stängning krediteras till Ditt kreditkort och/eller skickas till Dig via check. Kasinot förbehåller sig emellertid rätten att, vid sitt obegränsade gottfinnande, radera eventuella vinster och endast återbetala de ursprungliga insättningarna (till samma finansieringsmetod som användes vid deras insättning) under någon av de följande omständigheterna:

 1. Om du har mer än ett aktivt konto för Kasinot;
 2. Om namnet på ditt Kasinokonto inte matchar namnet på det eller de kreditkort som används för att göra insättningar på ett Kasinokonto;
 3. Om du deltar i en av Kasinots reklamkampanjer och inkasserar innan du uppfyller kraven för den aktuella kampanjen;
 4. Om du anger felaktig eller vilseledande registreringsinformation;
 5. Om du inte är av laglig ålder;
 6. Om du bor i en jurisdiktion där deltagande i Kasinospel är förbjudet enligt lag;
 7. Om Du har tillåtit eller medgivit (avsiktligt eller oavsiktligt) någon annan att spela på Ditt Kasinokonto;
 8. Om du inte har spelat på Kasinot som en individ för personlig underhållning (det vill säga att Du har spelat i professionell mening eller i samspel med andra spelare som en del av en klubb, grupp, osv.);
 9. Om Kasinot har fått återkrav eller returer via en insättningsmekanism som används på ditt konto;
 10. Om du ses handla i maskopi, fuska, köra penningtvätt eller bedriva bedräglig verksamhet;
 11. Om det bestäms av Kasinot att du har använt eller utnyttjat ett system (inklusive maskiner, datorer, programvara eller andra automatiserade system) som är utformade speciellt för att besegra Kasinot;
 12. Om du använder Webbplatsen eller Ditt konto i ond tro;
 13. Om du gör uttalanden i chattrummet som är explicit sexuella eller stötande, vilket inkluderar ovårdat språk, alla former av trakasserier och bigotteri, hot om våld, samt uttryck som kan anses kränkande, fördomsfulla, rasistiska, sexistiska eller hatiska;
 14. Om Kasinot skulle bli medvetet om att Du har spelat på något annat online Kasino under någon av de omständigheter som anges i (1) till (13) ovan."

10.17.1 STÄNGNING AV KONTO

Om du vill stänga ditt konto, vänligen kontakta Spelartjänsterna direkt.

10.18 KASINOTS SLUTLIGA BESLUT

I händelse av en skillnad mellan resultatet som visas på din Kasino-programvara och Kasinots serverprogramvara så ska resultatet som visas på Kasinots serverprogramvara vara det officiella och styrande resultatet.

10.19 VALUTA

Användningen av symbolerna SEK eller kr hänvisar till den svenska Kronan.

10.20 FORCE MAJEURE

Kasinot ska inte vara skyldigt eller ansvarigt för något misslyckande att utföra, eller försenat utförande av, några av våra skyldigheter enligt Villkoren som orsakas av händelser utanför vår rimliga kontroll.

10.21 INGEN AGENTUR

Ingenting i dessa Villkor ska tolkas som att det skapa någon form av medverkan, partnerskap, trustavtal, förtroendeförhållande eller någon annan form av gemensamt företag mellan Dig och oss.

10.22 FÖRKLARING AV VILLKOREN

Vi anser att dessa Villkor är rättvisa. Skulle du behöva några råd angående dessa eller någon annan del av vår tjänst, vänligen kontakta oss direkt. I intresse av våra Spelare och Kasinot, var vänlig notera att all korrespondens och telefonsamtal kan komma att spelas in.

10.23 SEGREGERADE MEDEL/SKYDD AV SPELARNAS MEDEL

Medel som en spelare har på sitt spelarkonto ska hållas skilda från licensinnehavarens medel.

11. MOBILT KASINO

När du spelar på det Mobila kasinot skall de följande ytterligare villkoren gälla:

11.1 NÄTVERKSANVÄNDARE OCH ÖVRIGA KOSTNADER

Du är ensam ansvarig för eventuell anslutning, användning eller andra avgifter som tas ut av din nätoperatör när du registrerar dig för att spela Spelen, ladda ner programvaran, göra Satsningar eller kommunicera med oss. Dessa avgifter ska inte utgöra någon del av några Satsningar som görs.

11.2 ANSLUTNING

Du (Spelaren) är ensam ansvarig för alla telekommunikationsenheter, nätverk, GPRS, internet-åtkomsttjänster och andra samtycken och behörigheter som krävs i samband med din användning av Kasinot.

Villkor senast uppdaterade den: 21/12/2021
Version: 1.10

arrow-up